aparmaq

Dini (şəriət) alimlərinin hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı ciddi düşmənçilik aparacaqlar

“… İMAM-I MEHDİ (Ə.S) ÇIXDIĞI VAXT, xüsusi ilə Fəqih (din alimləri) ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) DÜŞMƏN OLACAQ. ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S) -IN) QILINCI QARDAŞLARIDIR. Əlində qılınc olmasaydı-YƏNİ QARDAŞLARI OLMASAYDI – ZAMANIN FƏQİHLƏRİ (din alimləri) ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) qətlinə fətva verərdilər. Lakin, Cənabı-Haqq onu (Hz. Mehdi (ə.s)-ı) kərəmi və qılıncı (qardaşlarıyla) ilə tathir (təmizləyəcək) edəcək, onlar ona (hz. Mehdi (ə.s)-a) etimad edəcəklər (inanacaqlar). Hökmünə inanmayan da qəbul etməyə məcbur olub ƏKSİNİ İZMAR (gizləmək, saxlamaq) EDƏCƏKLƏR (yəni qarşı çıxa bilməyəcəklər)”  (Ramuz el-hadis.age.56,73)

 

Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) dövründə din tamamilə (səhv fikirlərdən) təmizlənmiş olaraq keçmiş mahiyyətini qazanacaq. Verəcəyi bir çox hökmlər üləmanın məzhəblərinə zidd olacaq. BUNA GÖRƏ ONDAN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-DAN) UZAQ DURACAQLAR. Çünki onların fikrinə görə həqiqətən Allah imamlarından sonra bir müctəhid (ayələri açıqlayan) qoymadığını qəbul edəcəklər… (Muhyiddin Arabi, “Futuhat-El Mekkiye”, 66. bab, c. 3, s. 327- 328)


R0177(1)

Muhyiddin Ərəbi əl Endülüs, “Futuhat -ül Mekkiye” adlı əsərində belə bildirir:

… Hz. Mehdi (ə.s), dini, Peyğəmbər (s.ə.v)-in dövründə olduğu kimi eynilə tətbiq edəcək. Yer üzündən məzhəbləri qaldıracaq. Xalis və həqiqi dindən başqa heç bir məzhəb qalmayacaq. ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) DÜŞMƏNLƏRİ İCTİHAD ALİMLƏRİNİ TƏQLİD (dəlili, əsası olmadan qarşı çıxanlar) EDƏNLƏR… ardı...

 

 

Hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində yalançı, inkarçılar ona qarşı mübarizə aparacaqlar

Mufazzal ibn Ömər, imam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq (r.ə)-ın belə buyurduğunu bildirdi: “…VƏ XALQIN ƏN ƏDƏBSİZLƏRİ OLDUĞU ZAMANDA, ZÜHUR BAŞ VERƏCƏK (HZ. MEHDİ (Ə.S.) ORTAYA ÇİXACAQ). ” (Gaybet-i Nümani, səh. 187)

 

Hz. Mehdi (ə.s) axırzamanda darvinizmin, kommunizmin, materializmin və ateizmin yəni başqa sözlə desək, dəccaliyyətin insanlar və cəmiyyətlər üzərində ən şiddətli təxribat apardığı bir dövrdə zühur edəcək. Dəccaliyyət insanların Allahdan, iman etməkdən uzaqlaşmalarına, bir çox ölkədə dindarların cəmiyyət içində yadlaşmasına, din əxlaqının yaşanmasının və izah edilməsinin günah kimi qəbul edilməsinə səbəb olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.s)-in digər hədislərində də xəbər verdiyi kimi, müsəlmanları sanki əsir götürəcək, Quran əxlaqının yaşanmasına mane olacaq. Dəccaliyyətin bu təzyiqi və zülmü indiki vaxtda açıq bir şəkildə görünür. Dünyanın bir çox ölkəsində müsəlmanlar yalnız dinlərinə görə təzyiq altına alınırlar, ibadətlərini istədikləri kimi yerinə yetirə bilmirlər.

Dinlərini azad şəkildə yaşamalarına mane törədilir, inanclı, iman sahibi insanların bir-birləriylə görüşmələri, söhbət etmələri belə az qala cinayət kimi qarşılanır. Kainatı və içindəkiləri yəni Allahın yaratdığı həqiqəti, heç bir elmi məlumat və dəlilə söykənmədən inkar edilir, bütün varlığın guya kor təsadüflərin bir nəticəsi olduğu kimi ağıl və elmdən kənar bir nəzəriyyə olan təkamül nəzəriyyəsi insanlara zorla qəbul etdirilməyə… ardı...