Dini (şəriət) alimlərinin hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı ciddi düşmənçilik aparacaqlar

“… İMAM-I MEHDİ (Ə.S) ÇIXDIĞI VAXT, xüsusi ilə Fəqih (din alimləri) ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) DÜŞMƏN OLACAQ. ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S) -IN) QILINCI QARDAŞLARIDIR. Əlində qılınc olmasaydı-YƏNİ QARDAŞLARI OLMASAYDI – ZAMANIN FƏQİHLƏRİ (din alimləri) ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) qətlinə fətva verərdilər. Lakin, Cənabı-Haqq onu (Hz. Mehdi (ə.s)-ı) kərəmi və qılıncı (qardaşlarıyla) ilə tathir (təmizləyəcək) edəcək, onlar ona (hz. Mehdi (ə.s)-a) etimad edəcəklər (inanacaqlar). Hökmünə inanmayan da qəbul etməyə məcbur olub ƏKSİNİ İZMAR (gizləmək, saxlamaq) EDƏCƏKLƏR (yəni qarşı çıxa bilməyəcəklər)”  (Ramuz el-hadis.age.56,73)

 

Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) dövründə din tamamilə (səhv fikirlərdən) təmizlənmiş olaraq keçmiş mahiyyətini qazanacaq. Verəcəyi bir çox hökmlər üləmanın məzhəblərinə zidd olacaq. BUNA GÖRƏ ONDAN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-DAN) UZAQ DURACAQLAR. Çünki onların fikrinə görə həqiqətən Allah imamlarından sonra bir müctəhid (ayələri açıqlayan) qoymadığını qəbul edəcəklər… (Muhyiddin Arabi, “Futuhat-El Mekkiye”, 66. bab, c. 3, s. 327- 328)


R0177(1)

Muhyiddin Ərəbi əl Endülüs, “Futuhat -ül Mekkiye” adlı əsərində belə bildirir:

… Hz. Mehdi (ə.s), dini, Peyğəmbər (s.ə.v)-in dövründə olduğu kimi eynilə tətbiq edəcək. Yer üzündən məzhəbləri qaldıracaq. Xalis və həqiqi dindən başqa heç bir məzhəb qalmayacaq. ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) DÜŞMƏNLƏRİ İCTİHAD ALİMLƏRİNİ TƏQLİD (dəlili, əsası olmadan qarşı çıxanlar) EDƏNLƏR OLACAQ. Çünki onlar hz. Mehdi (ə.s)-ın məzhəb imamlarının əksinə hökm etdiyini görəndə bundan XOŞLANMAYACAQLAR, LAKİN QARŞI DA ÇIXA BİLMƏYƏCƏKLƏR… ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) QILINCI QARDAŞLARIDIR. Qılıncından qorxduqları üçün istər-istəməz hakimiyyətinə boyun əyəcəklər (tabe olacaqlar).

 

ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) AÇIQ DÜŞMƏNLƏRİ FƏQİHLƏR (din alimləri) OLACAQ. ÇÜNKİ XALQ ARASINDA BİR İMTİYAZLARI (HÜQUQLARI, ETİBARLARI) QALMAYACAQ. HƏTTA  ƏHKAM CƏHƏTDƏN (dini elmləri) ELİMLƏRİ DƏ AZALACAQ. Bu imamın (hz. Mehdi (ə.s)-ın) gəlişiylə alimlərin hökmlərdəki ixtilafları (anlaşılmamazlıqları) da düzələcək… ƏGƏR ƏLİNDƏ QILINC (ELM) OLMASAYDI FƏQİHLƏR  (DİN ALİMLƏRİ) ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) ÖLÜMÜNƏ FƏTVA VERƏRDİLƏR. Lakin Cənabı-Haqq, onu (hz. Mehdi (ə.s.)-ı) kərəmi və qılınc ilə tathir edəcək (mənəvi təmizləyəcək), onlar ona (hz. Mehdi (ə.s)-a) itaət edəcəklər. Çünki xalq arasında imtiyazları (hökmləri, hüquqları) qalmayacaq, hətta əhkam (dini elmləri) cəhətdən elmləri də azalacaq. Mehdinin gəlişi ilə alimlərin hökmlərindəki ixtilaflar da düzələcək. Ondan (Hz. Mehdi (ə.s)-dan) həm qorxacaqlar, həm də bir şey umacaqlar. Qəlbən ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) NİFRƏT EDƏCƏKLƏR. LAKİN BUNA BAXMAYARAQ İSTƏR-İSTƏMƏZ HÖKMÜNÜ QƏBUL EDƏCƏKLƏR.(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci,Kıyamet Alametleri, 186-187)

 

İmam Rəbbani bununla əlaqədar belə buyurur:

Gələcəyi vəd edilən Mehdi dinin dəyərini artırmağı, sünnənin ihyasını (yenidən canlanmasını) murad etdiyi (istədiyi) vaxt, bidət əhli ilə əməli adət edən (bidətlətə görə hərəkət edən), həsənə zənni ilə dini qarışdıran (dinin əslində, özündə olmayan şeyləri, dinin əmri olduğunu zənn edən bəzi insanlar) heyrətlə belə deyəcəklər: “BU İNSAN (HZ. MEHDİ (Ə.S)) DİNİMİZİ YOX ETMƏK VƏ ŞƏRİƏTİMİZİ İZALE (məhv etmək) İSTƏYİR.”(Mektubat-i Rabbani, 1/535)