Allah qorxusu

Adnan Oktarın 20 mart 2011 A9 Tv və Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram; “Ta, Ha.” Nədir? Bir şifrədir. Zamanı gəlincə bu açılacaq. “Biz sənə bu Quranı çətinlik çəkməyin üçün endirmədik.” Quran nə imiş? Asanlıqmış. Yəni namazda, orucda, ibadətdə, həyatda, sevincimizdə; “Sizin sevincinizi qaçırsın, sizi narahat etsin deyə endirmədim” deyir, Allah. “Quranı sizə sevinc vermək, xoşbəxt etmək, sağlamlıq vermək, yaxşılıq-gözəllik vermək üçün endirdim” deyir. Quran bizə, bərəkət, bolluq, rahatlıq, sevinc gətirər, hüzur gətirər. “İçi titrəyərək qorxanlara ancaq nəsihətlə xatırlatma.” Bax, nə olacaq? İnsan içi titrəyərək Allahdan qorxacaq. Ona nəsihətlə xatırlatma. Allahdan qorxmaq, o da ayrı bir zövqdür. Allahı sevmək ayrı bir zövqdür. Allahdan başqa qorxular əzab verər, acı verər. Bir tək Allah qorxusu acı verməz. Allah qorxusunda sevinc vardır, xoşbəxtlik vardır. Dünyəvi qorxularda da əzab, xəstəlik vardır.

“Yeri və yüksək göyləri yaradan tərəfindən endirmədir.” Çünki onlar yer tanrısına, göy tanrısına inanırlar, elə pozğun tiplər var. Allah onlara xəbərdarlıq edir; “yeri və göyü yaradan, hamısının sahibidir” deyir Allah. “Rəhman olan Allah ərşə hökm etmişdir.” Yəni bütün ərşi örtmüşdür. “Göylərdə, yerdə, bu ikisinin arasında və nəmli torpağın altında olanların hamsı Onundur.” “Hər şey, yerin təbəqələrinin altında olan hər şey Onundur” deyir. “Sözü aşkar etsən də, gizləsən də birdir.… ardı...

 

Adnan Oktarın 2 yanvar 2010-cu il Qaziantep Olay TV və Kral Qaradəniz TV-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Yasin surəsi gəldi. Şeytandan Allaha sığınıram. Bu da çox sirli bir surədir. “Ataları xəbərdar edilməmiş, beləcə özləri də qafil qalmış bir qövmü xəbərdar etməyin üçün göndərildin”. İndi də məsələn, bu dövrdə insanların ataları xəbərdar edilməmişdir. Onsuz da bizdən bir əvvəlki nəsil darvinist idi. Bütün dünyada elədir. Bir tək Türkiyə bu mövzuda möhkəmdir. Bir əvvəlki nəsil darvinizmin dəryazından keçdilər. Yəni atalarımız bir əvvəlki nəsildir. Bax, “ataları xəbərdar edilməmiş, beləcə özləri də qafil qalmış bir qövmü xəbərdar etməyin üçün göndərildin”. “And olsun onların çoxu üzərinə o söz haqq olmuşdur, artıq inanmazlar”. Yəni Allah artıq onların hökmünü vermişdir . “Həqiqətən, biz onların boyunlarına çənələrinə qədər uzanan halqalar keçirdik, buna görə başları yuxarı qalxmış vəziyyətdədir”. Yəni eqoizm və qürurdan baş az qala geriyə yapışacaq. “Sən ancaq zikrə (Qurana) iman edəni və qeyb ilə Rəhman olan Allaha qarşı içi titrəyərək qorxu duyan kimsəni xəbərdar edərsən. Məhz beləsini bağışlanma və üstün bir əcrlə müjdələ”. Allah qorxusu hər şeyin başıdır. Allahdan qorxursa, sən onu xəbərdar edə bilərsən deyir.

“Ataları xəbərdar edilməmiş, beləcə özləri də qafil qalmış bir qövmü xəbərdar etməyin üçün (göndərildin)”. Həm də Mehdi (ə.s)-a işarə edən bir ayədir,… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 30 noyabr 2013-ci il tarixli söhbətindən “Möminin Allah qorxusundan içi titrəyər” mövzusu ilə əlaqəli ayələrin şərhləri.

Adnan Oktar: MəsələnAllah deyir ki, Əhzab surəsi 39. Şeytandan Allaha sığınıram, “Axı onlar (o peyğəmbərlər) Allahın risalətini təbliğ edənlər, Ondan (Allahdan) içləri titrəyərək qorxanlar möminin içi titrəyir. “Necə olur?” deyir. Olur. Allah elə yaradır. Ənbiya surəsi, 49; “Onlar, Rəbbinə qarşı qeyb ilə (Onu görmədikləri halda) bir qorxu içindədirlər və onlar qiyamət saatından içləri titrəyənlərdir”.(Ənbiya surəsi, 49). Demək ki, Allah sevgisindən də, Allah qorxusundan da insanın ürəyi titrəyər. İnsanda bir insan Allahın təcəllisini görsə, Allahın Nur, Camal adının təcəllisini görsə, içi titrəyər. Bu bir gözəllikdir, bir üstünlükdür. Amma sevgisizlərə sən bunu izah etməyə çalışsan, heç cür anlamaz. İstədiyin qədər izah et. Aylarla, illərlə izah et, yenə anlamaz.

images (6)