Hörmətli Adnan Oktarın 30 noyabr 2013-ci il tarixli söhbətindən “Möminin Allah qorxusundan içi titrəyər” mövzusu ilə əlaqəli ayələrin şərhləri.

Adnan Oktar: MəsələnAllah deyir ki, Əhzab surəsi 39. Şeytandan Allaha sığınıram, “Axı onlar (o peyğəmbərlər) Allahın risalətini təbliğ edənlər, Ondan (Allahdan) içləri titrəyərək qorxanlar möminin içi titrəyir. “Necə olur?” deyir. Olur. Allah elə yaradır. Ənbiya surəsi, 49; “Onlar, Rəbbinə qarşı qeyb ilə (Onu görmədikləri halda) bir qorxu içindədirlər və onlar qiyamət saatından içləri titrəyənlərdir”.(Ənbiya surəsi, 49). Demək ki, Allah sevgisindən də, Allah qorxusundan da insanın ürəyi titrəyər. İnsanda bir insan Allahın təcəllisini görsə, Allahın Nur, Camal adının təcəllisini görsə, içi titrəyər. Bu bir gözəllikdir, bir üstünlükdür. Amma sevgisizlərə sən bunu izah etməyə çalışsan, heç cür anlamaz. İstədiyin qədər izah et. Aylarla, illərlə izah et, yenə anlamaz.

images (6)