Ali İmran surəsi 167

Ali-İmran surəsi, 167 (Münafiqlərdə ən böyük problem iman problemidir)

ADNAN OKTAR: Ali-İmran surəsi, 167 “Münafiqlik edənləri də ifadə etməsi üçün idi. Onlara: “Gəlin, Allahın yolunda” təbliğ edin, dini yayın, və yaxud müdafiə  edin “döyüşün,ya da müdafiə  edin”, yəni müsəlmanları müdafiə edin “deyildiyində”— biz təbliği bilsəydik, dini yaymağı bilsəydik— “biz döyüşməyi bilsəydik, əlbəttə, sizi izlərdik” dedilər”. “Amma bilmirik” deyir. Yaxşı, bilmirsən, deyilmi? Mən sənə deyirəm “hər ay üç yüz milyard pul verəcəyəm. İndi müdafiə edərsənmi?” deyirəm. “Mən bir dəfə bir gecədə Quranı başdan sona oxudum” deyir, “Allahın icazəsiylə. Və mükəmməl təbliğ edərəm. Siz onu mənə buraxın” deyir. Yaxşı, sənə “sonsuz cənnət vəd edir” deyir Allah, deyilmi?

Hamısının üstündə Allahın razılığını vəd edir. Deməli, sənin orada imanın zəif və ağlın zəifdir. Çünki o pulu götürərsən, üç yüz milyardı götürərsən, heç ümid etmədiyin bir xəstəliyə tutularsan. Daha pulun bir hissəsini belə xərcləyə bilmədən, xəstəxana pulu belə edə bilmədən ölüb gedərsən. Allah istəsə dərhal canını alr, onsuz da iki günlük həyatdır. Bax “Biz döyüşməyi bilsəydik, əlbəttə sizi izlərdik” dedilər. O gün onlar, imandan çox küfrə daha yaxın idilər”. Bax, iman zəifliyi. Demək ki, problem nəymiş? İman zəifliyidir. Fiqh problemiymiş? Fiqh problemi deyil. Münafiq cərəyanında problem iman problemidir. Quranda o zaman deyərdi… ardı...

 

Ali İmran surəsi, 167-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: ” və münafiqləri bəlli etsin. Onlara: “Gəlin, Allah yolunda” təbliğ edin, dini nəşr yaxud müdafiə edin “döyüşün, yaxud heç olmasa müdafiədə durun!” yəni Müsəlmanların müdafiə “deyildiyində,” Onlar: “Döyüş olacağını bilsəydik sizin ardınızca gedərdik”- dedilər . “Amma bilmirik” deyir. Yaxşı, bilmirsən, deyilmi? Mən sənə deyirəm “hər ay üç yüz milyard pul verəcəyəm. İndi müdafiə edirsən?” deyirəm. “Mən bir dəfə bir gecədə Quranı başdan sona oxuyuram” deyir “Allahın izni ilə. Mükəmməl təbliğ edərəm. Siz onu mənə buraxın “deyir. Yaxşı, Cənabı Allah sənə “sonsuz cənnət vəd edilir” deyir, deyilmi? Hamısının üstündə Allahın razılığını vəd edir.

Deməli, sənin orada imanın zəif və ağılın zəif. Çünki o pulu alarsan sən, üç yüz milyardı götürərsən, heç ümid etmədiyin bir xəstəliyə tutularsan. Daha pulun bir hissəsini belə xərcləyəmədən, xəstəxana pulu belə edə bilmədən ölüb gedərsən. Allah istəsə dərhal canın alır, onsuz da iki günlük həyat. Bax, “Onlar: “Döyüş olacağını bilsəydik sizin ardınızca gedərdik” – dedilər. Onlar o gün imandan çox küfrə yaxın idilər.” Bax, iman zəifliyi. Demək ki, problem nədir? İman zəifliyi. Fiqh problemiymiş? Fiqh problemi deyil. Cübbəlinin  səhvi budur. Münafiq cərəyanında problem iman problemidir. Quranda elə isə deyərdi “Fiqhi məlumatlar yoxdur” deyərdi. Bax, Onlar o… ardı...