Ali İmran surəsi, 167-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: ” və münafiqləri bəlli etsin. Onlara: “Gəlin, Allah yolunda” təbliğ edin, dini nəşr yaxud müdafiə edin “döyüşün, yaxud heç olmasa müdafiədə durun!” yəni Müsəlmanların müdafiə “deyildiyində,” Onlar: “Döyüş olacağını bilsəydik sizin ardınızca gedərdik”- dedilər . “Amma bilmirik” deyir. Yaxşı, bilmirsən, deyilmi? Mən sənə deyirəm “hər ay üç yüz milyard pul verəcəyəm. İndi müdafiə edirsən?” deyirəm. “Mən bir dəfə bir gecədə Quranı başdan sona oxuyuram” deyir “Allahın izni ilə. Mükəmməl təbliğ edərəm. Siz onu mənə buraxın “deyir. Yaxşı, Cənabı Allah sənə “sonsuz cənnət vəd edilir” deyir, deyilmi? Hamısının üstündə Allahın razılığını vəd edir.

Deməli, sənin orada imanın zəif və ağılın zəif. Çünki o pulu alarsan sən, üç yüz milyardı götürərsən, heç ümid etmədiyin bir xəstəliyə tutularsan. Daha pulun bir hissəsini belə xərcləyəmədən, xəstəxana pulu belə edə bilmədən ölüb gedərsən. Allah istəsə dərhal canın alır, onsuz da iki günlük həyat. Bax, “Onlar: “Döyüş olacağını bilsəydik sizin ardınızca gedərdik” – dedilər. Onlar o gün imandan çox küfrə yaxın idilər.” Bax, iman zəifliyi. Demək ki, problem nədir? İman zəifliyi. Fiqh problemiymiş? Fiqh problemi deyil. Cübbəlinin  səhvi budur. Münafiq cərəyanında problem iman problemidir. Quranda elə isə deyərdi “Fiqhi məlumatlar yoxdur” deyərdi. Bax, Onlar o gün imandan çox küfrə yaxın idilər.” deyir. ” Onlar qəlblərində olmayanı ağızları ilə deyirlər. Halbuki Allah onların nəyi gizlətdiklərini çox yaxşı bilir.”

Onlar qəlblərində olmayanı ağızları ilə deyirlər. Ürəyindəki inancı söyləmir. Cübbəlinin  üslubu da bu. Ürəyindəki inancı söyləmir. Yəni “münafiqdir” demirəm amma üslubu ürəyindəki inanc deyil. Ürəyindəki inanc baxın, açıqca söyləyir “İttihadi İslam olmalıdır” dedi. Qardaşım Mehdi (ə.s)- sız İttihadi İslam ola bilərmi? Cübbəlidən bir soruşun görək, tərəfdarları soruşsunlar. Mehdi (ə.s) olmadan İttihadi İslam olarmı? olmayacağını hər kəs bilir. Bəs Mehdi (ə.s) gəlmirdi? Bəs Mehdi (ə.s) yox idi? İttihadi İslamı istəyən, mütləq Mehdiyyəti istəmək mövqesindədir. İsa Məsihi istəmək mövqesindədir, inşaAllah. Münafiqlərdən tez-tez bəhs edilməsinin səbəbi; Axır zamanda əsl problem münafiqlikdir yəni iman zəifliyindən qaynaqlanan.

Baxın, münafiqin dini məlumatı əksik olmaz. İndi “münafiq” dediyində, fiqh məlumatı vardır münafiqin, imanı yoxdur. Cübbəli bu həqiqətin üstündə dayanmır. Halbuki insanlarda fiqh məlumatı əskikliyi yox; iman zəifliyi var. İman zəifliyi olan adama gedir, fiqh məlumatı verir. O adamlar da yerlərə yataraq gülürlər. Bütün məsələ; iman həqiqətlərinin izahında, çox imanlı, coşğulu səmimi insanlar meydana gətirməkdədir. Məsələn biz gecənin bu vaxtında təbliğ edirik. Heç bir qazancımız yoxdur. Yəni verilən elanlarda da heç bir qazanc yoxdur, proqramda da. Yəni burada hər hansı bir şirkətin malının təqdimatı, heç bir şey yox görürsünüz. Yalnız Allah rizası üçün. Bu nəylə olar? Ancaq imanla olar. İmanın xaricində olmaz.

 images (5)