Ali-İmran surəsi, 167 (Münafiqlərdə ən böyük problem iman problemidir)

ADNAN OKTAR: Ali-İmran surəsi, 167 “Münafiqlik edənləri də ifadə etməsi üçün idi. Onlara: “Gəlin, Allahın yolunda” təbliğ edin, dini yayın, və yaxud müdafiə  edin “döyüşün,ya da müdafiə  edin”, yəni müsəlmanları müdafiə edin “deyildiyində”— biz təbliği bilsəydik, dini yaymağı bilsəydik— “biz döyüşməyi bilsəydik, əlbəttə, sizi izlərdik” dedilər”. “Amma bilmirik” deyir. Yaxşı, bilmirsən, deyilmi? Mən sənə deyirəm “hər ay üç yüz milyard pul verəcəyəm. İndi müdafiə edərsənmi?” deyirəm. “Mən bir dəfə bir gecədə Quranı başdan sona oxudum” deyir, “Allahın icazəsiylə. Və mükəmməl təbliğ edərəm. Siz onu mənə buraxın” deyir. Yaxşı, sənə “sonsuz cənnət vəd edir” deyir Allah, deyilmi?

Hamısının üstündə Allahın razılığını vəd edir. Deməli, sənin orada imanın zəif və ağlın zəifdir. Çünki o pulu götürərsən, üç yüz milyardı götürərsən, heç ümid etmədiyin bir xəstəliyə tutularsan. Daha pulun bir hissəsini belə xərcləyə bilmədən, xəstəxana pulu belə edə bilmədən ölüb gedərsən. Allah istəsə dərhal canını alr, onsuz da iki günlük həyatdır. Bax “Biz döyüşməyi bilsəydik, əlbəttə sizi izlərdik” dedilər. O gün onlar, imandan çox küfrə daha yaxın idilər”. Bax, iman zəifliyi. Demək ki, problem nəymiş? İman zəifliyidir. Fiqh problemiymiş? Fiqh problemi deyil. Münafiq cərəyanında problem iman problemidir. Quranda o zaman deyərdi ki, “Fiqhi məlumatlar yoxdur”.

 Bax, “O gün onlar, imandan çox küfrə daha yaxın idilər” deyir. “Ürəklərində olmayanı ağızlarıyla söyləyirdilər. Allah, onların gizli tutduqlarını daha yaxşı bilir”. Ürəklərində olmayanı ağızlarıyla söyləyirlər. Ürəyindəki inancı söyləmir. Ürəyindəki inanc, baxın, açıqca söyləyir “İslam Birliyi olmalı” dedi. Qardaşım, Mehdi (ə.s)-sız İslam Birliyi ola bilərmi? Mehdi (ə.s) olmadan  İslam Birliyi olarmı? Olmayacağını hər kəs bilər. Bəs Mehdi (ə.s) gəlmirdi? Bəs Mehdi (ə.s) yox idi? İslam Birliyini istəyən, mütləq Mehdiyyəti istəməlidir. İsa Məsihi istəməlidir, inşaAllah.

maxresdefaultMünafiqlərdən tez-tez bəhs etməyimin səbəbi axırzamanda əsl problem münafiqlikdir, yəni iman zəifliyindən qaynaqlanandır. Baxın münafiqin dini məlumatı əskik olmaz. İndi “münafiq” dediyində, fiqh münafiqin fiqh elmi vardır, imanı yoxdur. Halbuki, insanlarda fiqh elmi əskikliyi yoxdur; iman zəifliyi var. İman zəifliyi olan adama gedir, fiqh elmi verir. O adamlar da gülürlər. Bütün məsələ; iman həqiqətlərinin izah edilməsində, çox imanlı, coşğulu səmimi insanlar meydana gətirməkdədir. Məsələn, biz gecənin bu vaxtında təbliğ edirik. Heç bir qazancımız yoxdur. Yəni verilən elanlarda da heç bir qazanc yoxdur, proqramda da. Yəni burada hər hansı bir şirkətin malının təqdimatı, heç bir şey yox görürsünüz. Yalnız Allah rizası üçündür. Bu nəylə olar? Ancaq imanla olar. İmanın xaricində olmaz.