Türk-İslam Birliyi

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 22.01.1921-ci il tarix 1-ci mövsüm 1-ci yığıncaq 31-ci mövzu 3-cü cild 334-cü səhifədəki Atatürkün ifadələrini ehtiva edən gizli iclas qeydlərindən alınmışdır:

“Əfəndilər, iki cür tədbir alına bilərdi”. Kommunistlərə deyir. “Biri birbaşa kommunizm deyənin başını qırmaq”, yəni başını əzməkdir deyir, birinci yol budur deyir. “… digəri Rusiyadan gələn hər adamı dərhal dənizdən gəlmişsə, gəmidən çıxarmamaq, qurudan gəlmişsə, sərhədin xaricinə atmaq kimi məcburedici, şiddətli, incidici tədbirlərdən istifadə etmək. Bu tədbirləri almaq, iki nöqtədən faydasız görülmüşdür. Birincisi, yaxşı əlaqələrdə olmağı lazımlı saydığınız Rusiya Respublikası tamamilə kommunistdir. Əgər belə məcburedici tədbir tətbiq etsək” belə şiddətli üsul tətbiq etsək “elə isə qeydsiz-şərtsiz ruslarla əlaqədə olmamaq lazımdır”. O zaman bunları etsək əlaqəni kəsmək lazımdır deyir. “Halbuki biz, bir çox siyasi düşüncə ilə bir çox səbəb və faktordan ötrü Ruslarla təmas və əlaqədə olmaq və görüşmək istədik, istəyirik və istəyəcəyik”. Nə ağıllı insan maşaAllah. Bax, xeyli ağıllı danışır. Mən bu xurafatçı dəstəsinin Atatürkə sataşmasını anlaya bilmirəm.

Bax məsələn, çox məqsədəuyğun bir siyasət. “O halda, tətbiq edəcəyimiz tədbirlərdə dostluğunu istədiyimiz bir xalqın, bir hökumətin qanunlarını təhqir etməmək məcburiyyətindəyik”. Türkcəsi də mükəmməldir. Yəni Atatürkşahanə cümlələr qurur. Şəxsən özünə aid yazılar. “Bax bunun üçündür ki, məcburedici tədbir istifadə etmək istəmədik.  İkinci bir nöqtədən də məcburedici… ardı...

 

SEVGİNİ MÜDAFİƏ EDƏNLƏR İNDİ DÜNYADA İŞIQ KİMİ ALLAH TƏRƏFİNDƏN GÖRÜNÜR

Onsuz da onlar üçün dünyanı ayaqda saxlayır hal-hazırda Allah. Sırf sevgini müdafiə edənlər üçün dünya ayaqda dayanır. Qiyamətin qopmama səbəbi budur. Məsələn, Türkiyədə çıraq kimi görülür o insanlar. Amerikada çıraq kimi görülür, bir ovucdurlar. Sırf onlar üçün Allah dünyanı davam etdirir. Sonra o çıraqların, o nurların sayları artacaq, o işıq hər yeri bürüyəcək. Sonra o işıqlar yavaş-yavaş sönəcək, sönəcək, sönəcək, qapqara olduqda dünya dağılacaq. Yəni, dünyanın davam etməsi üçün bir səbəb qalmayacaq.

 

DÜNYA ZALIMLAR ÜÇÜN, SEVGİSİZLƏR ÜÇÜN AYAQDA DEYİL

 

Allah sevgisinin təcəllisi olaraq imanlı insanlar gözəl bir üslub və ruh içindədirlər. Allah bunlar üçün dünyanı ayaqda tutur. Yoxsa dünya çoxdan dağılardı. Yəni itlər, köpəklər üçün, zalımlar üçün, sevgisizlər üçün, mərhəmətsizlər üçün, müharibə edənlər üçün ayaqda deyil. “Qan axıtmaq istəyirsən o zaman, Mənə buraxın” -deyir Allah. “Hər kəs qan istəyir, fəlakət istəyir, ölüm və əzab istəyir, hər kəs nifrət istəyirsə, yaxşı” -deyir Allah. “Mənə həvalə edin. Mən hamınızı birdən məhv edəcəyəm” -deyir və qiyaməti qopardır. “O gün, uşaqların saçları belə dümağ olar” -deyir Allah. Uşaqlar ölər, bir anda möcüzə kimi saçları dümağ olar, bir anda işıq kimi uşaqların saçları parıldayar. “İnsanları sərxoş görə­­cəksən, halbuki onlar sərxoş olmayacaqlar” -deyir Allah.… ardı...

 

 

ALLAH SEVDİKLƏRİNDƏN SONSUZA QƏDƏR AYRILMAQ İSTƏMİR

 

Bax, nə deyir, “Cənnət və cəhənnəm onsuz da uzaqda deyil” deyir, Allah, “yaxınlaşdırılmışdır” deyir. Həmişə pərdələrdən bəhs edir; “pərdə qaldırılmışdır” Aləmləri qəti olaraq açıqlayır Allah, çox başa düşülən tərzdə. Allah sərbəst ağlımızla, sərbəst kimi görünən ağlımızla Özünü sevməyimizi istəyir. “Cənnətdə sizə təcəlli edəcəyəm” deyir Allah, “sonsuza qədər də sizi yaşadacağam” deyir. Onsuz sevən sevdiyindən sonsuza qədər ayrılmaq istəməz. ALLAH SEVDİKLƏRİNDƏN SONSUZA QƏDƏR AYRILMAQ İSTƏMİR. MƏSƏLƏN, MEHDİSİNDƏN, İSA MƏSİHDƏN, MÖMİNLƏRDƏN SONSUZA QƏDƏR AYRILMAQ İSTƏMİR. “ONLAR MƏNİ SEVİR, MƏN DƏ ONLARI SEVİRƏM” DEYİR ALLAH. 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MÜMİN SURƏSİ VƏ QAMƏR SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

(Mümin surəsi, 49)

Odda olanlar Cəhənnəm gözətçilərinə deyəcəklər: “Rəbbinizə yalvarın ki, heç olmasa, bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin!”

 Odda olanlar Cəhənnəm gözətçilərinə deyəcəklər: “Rəbbinizə yalvarın; Bax, “Rəbbinizə” yəni Rəbbimizə demir, “Rəbbinizə dua edin.” bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin.” “Bir gün dincələk, əzabsız bir gün olsun. Məsələn, həftədə bir gün dincələk” deyirlər. (Mələklər:) “Məgər elçiləriniz açıq-aydın dəlillər gətirməmişdilər?” dedilər. Onlar, bəli… ardı...

 

 

SEVGİ XARİCİNDƏ, ALLAH RAHATLIQ VERMƏZ 

 

Heç dəli rejimlərə imkan vermir Allah, icazə verməz. Allah həlimliyi sevər, məqbul olmağı sevər, bəyənər. Rejim dəlidirsə, Allah, dəliliyini burnundan gətirir.

Heç bir yerdə dəli bir rejimə Allah imkan vermir. Həlimlik, həlimlik. Məqbul insan yaxşıdır. Məqbul rejim, məqbul danışan insan. Belə dəli-dəli danışan, dəli-dəli hərəkətlər edən, dəli-dəli məqsədləri olan bir insan bütün dünyanı narahat edir, elə deyilmi? Məsələn, pişik belə; mehriban pişiyi insan sevir, dəli pişikdən narahat olur insan. Bitkinin həlim olanı, insanın həlim olanı, heyvanın həlim olanı…

 

SAKİT YAXŞIDIR. CƏNNƏT ÇOX SAKİTDİR, ÇOX HÜZURLUDUR. CƏNNƏTDƏ BAĞIRTI-ÇIĞIRTI YOXDUR, SƏS-KÜY YOX, HAY-KÜY YOXDUR. ÇOX HÜZURLUDUR CƏNNƏT. Dünya da elə olmalıdır. Lider olan insan da hüzurlu olmalıdır, sakit olmalıdır.

 

(RİSALƏ-İ NURDAN ŞƏRHLƏR)

 

(Şualar, 839-cu səhifə, 14-cü şua)

“Müdir Bəy.” Deyir həbsxana müdirinə. “Sizə təşəkkür edirəm ki, qurtuluş bayramının bayrağını kamerama asdırdınız.” Türk Bayrağı asdırıb, Bədiüzzaman təşşəkkür edir, xoşuna gəlmiş. “Hərəkatı Milliyədə,” Milli Hərəkatda, “İstanbulda İngilis və Yunan əleyhindəki Hütuvat-ı Sittə əsərimi tab və nəşr ilə bəlkə bir firqə əsgər qədər xidmət etdiyimi Ankara bildi ki…“ Yəni, o İngilis işğalı və Yunan işğalı əleyhinə yazılar yazmış Bədiüzzaman o dövrdə. Və çox təsirli oldu deyir.  … ardı...

 

 

25/77- De ki: “Sizin duanız olmasaydı, Rəbbim sizə dəyər verərdimi? Lakin siz həqiqətən, haqqı yalan saydınız. Ona görə də əzab sizi rahat buraxmayacaqdır!”

Biz də dua edirik, “Rəbbim, Türk İslam Birliyini nəsib et, İslam Birliyini nəsib et, İslam əxlaqını dünyaya hakim et”. Qan istəmirik, barıt istəmirik, döyüş istəmirik, sevgi və şəfqət istəyirik. Xristianları da, yəhudiləri də qorumaq istəyirik.

(Adnan Oktarın 27 avqust 2010-cu il tarixli müsahibəsindən şərhlər)