Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslam dinini bütün dinlərdən üstün etmək məqsədilə Öz Elçisini hidayət və haqq dinlə göndərən Odur. (Səff surəsi, 9)

Burada hər kəs Allahın İslam əxlaqının hakimiyyətindən bəhs etdiyini anlayar. Küfr istəməsə də, münafiqlər, bəzi saxtakar müəllimlər, holdinqçi bəzi kəslər, Evanjeliklər istəməsə də Allah üstün etmək üzrə göndərdim və bunu edəcəyəm deyir. “Hidayətlə göndərən Odur” -deyir Allah. Çox dəqiqdir, ikinci bir mənası yoxdur.