Demişdi: “Ey Rəbbim! Artıq sümüklərim zəifləmiş, başım da ağappaq ağarmışdır. Ey Rəbbim! Sənə etdiyim dua sayəsində heç vaxt bədbəxt olmamışam. (Məryəm surəsi, 4)

 

Məryəm surəsinin 4-cü ayəsində keçən “vehene” sözü, “zəiflədi” mənasını verir. Bu ayədə yaşlılıqla yanaşı, sümükdə olan dəyişikliyi təsvir etmək üçün istifadə edilən söz son dərəcə hikmətlidir. Ancaq zəmanəmizin texnologiyasıyla təfərrüatlı ölçmələr aparılan sümük görüntüləmə cihazı, “sümük əriməsi” olaraq bilinən xəstəliyin göstərilməsini mümkün etmişdir.

Tibdə “osteoporoz” olaraq təyin olunan bu xəstəlik, sümüklərin kütlə itirməsinə gətirib çıxaran sümük maddələr mübadiləsi xəstəliyidir. Osteoporozun sözü; osteo (sümük) və poroz (dəlikli) sözlərinin birləşməsindən meydana gəlir. Sümük, bal pətəyi görünüşündə olub başda kalsium olmaq üzrə əhəmiyyətli mineralları toplayar. Qırx yaşda sümük kütləsi yavaş-yavaş azalmağa başlayar. Daha çox yaşlılarda görülən və sümük toxumasının sıxlığının azalmasıyla ortaya çıxan bu xəstəlik, yuxarı səviyyələrə gəldiyində sümüklərin asanlıqla qırıla bilməsinə səbəb olur.

Rentgen şüalarının da 1890-cı illərdə kəşf edildiyi düşünülsə, keçmişdə sümüklərlə əlaqədar təsbitdə olmanın çətinliyi daha yaxşı aydın olacaq. Quranda əsrlər öncə dövrümüzün tibb məlumatlarını dəstəkləyən təsbitlərin yer alması, Quranın Allah qatından olduğunun açıq göstəricilərindən biridir.

 

Şəkildə solda möhkəm sümük toxuması, sağda isə sümük əriməsindəki sümük toxuması görülür.

 

Yuxarıda 30 yaşında adama aid sümük toxuması, sağda isə 79 yaşında adama aid zəif sümük toxuması görülür. 1

 

  1. http://www.kuranmucizeleri.com/bilimsel_mucizeler_96.html http://www.bindevaev.au.dk/research-bone.htm
  2. http://www.kuranmucizeleri.com/bilimsel_mucizeler_96.html http://nihseniorhealth.gov/osteoporosis/whatisosteoporosis/normalvsosteo_popup.html
  3. http://www.kuranmucizeleri.com/bilimsel_mucizeler_96.html http://www.emirateshospital.ae/English/News/News19.htm