SEVGİ XARİCİNDƏ, ALLAH RAHATLIQ VERMƏZ 

 

Heç dəli rejimlərə imkan vermir Allah, icazə verməz. Allah həlimliyi sevər, məqbul olmağı sevər, bəyənər. Rejim dəlidirsə, Allah, dəliliyini burnundan gətirir.

Heç bir yerdə dəli bir rejimə Allah imkan vermir. Həlimlik, həlimlik. Məqbul insan yaxşıdır. Məqbul rejim, məqbul danışan insan. Belə dəli-dəli danışan, dəli-dəli hərəkətlər edən, dəli-dəli məqsədləri olan bir insan bütün dünyanı narahat edir, elə deyilmi? Məsələn, pişik belə; mehriban pişiyi insan sevir, dəli pişikdən narahat olur insan. Bitkinin həlim olanı, insanın həlim olanı, heyvanın həlim olanı…

 

SAKİT YAXŞIDIR. CƏNNƏT ÇOX SAKİTDİR, ÇOX HÜZURLUDUR. CƏNNƏTDƏ BAĞIRTI-ÇIĞIRTI YOXDUR, SƏS-KÜY YOX, HAY-KÜY YOXDUR. ÇOX HÜZURLUDUR CƏNNƏT. Dünya da elə olmalıdır. Lider olan insan da hüzurlu olmalıdır, sakit olmalıdır.

 

(RİSALƏ-İ NURDAN ŞƏRHLƏR)

 

(Şualar, 839-cu səhifə, 14-cü şua)

“Müdir Bəy.” Deyir həbsxana müdirinə. “Sizə təşəkkür edirəm ki, qurtuluş bayramının bayrağını kamerama asdırdınız.” Türk Bayrağı asdırıb, Bədiüzzaman təşşəkkür edir, xoşuna gəlmiş. “Hərəkatı Milliyədə,” Milli Hərəkatda, “İstanbulda İngilis və Yunan əleyhindəki Hütuvat-ı Sittə əsərimi tab və nəşr ilə bəlkə bir firqə əsgər qədər xidmət etdiyimi Ankara bildi ki…“ Yəni, o İngilis işğalı və Yunan işğalı əleyhinə yazılar yazmış Bədiüzzaman o dövrdə. Və çox təsirli oldu deyir.  “…Mustafa Kamal Atatürk, şifrə ilə iki dəfə məni Ankaraya təltif üçün istədi.” Bədiüzzamanı.

 

Ledun elminin iki ustadı bir; Bədiüzzaman, iki; Mustafa Kamal Atatürk. Baxın, şifrə ilə, gizli istəyir Bədiüzzamanı. “Hətta demişdi ki (Mustafa Kamal Atatürk, Səid Nursi Bədiüzzaman Həzrətləri üçün): Bu qəhrəman Hoca bizə lazımdır.” Atatürk deyir bunu. “Bu qəhrəman Hoca bizə lazımdır.” “Demək mənim bu bayramda, bu bayrağı taxmaq haqqımdır.” deyir Bədiüzzaman, inşaAllah. Bədiüzzaman ilə Atatürk görüşüblər, danışıblar. Gizli görüşmələri də var, söhbətləri də var. İki batin elminin ustadı, iki ledun elminin ustadı qarşılıqlı danışırlar.

 

BƏDİÜZZAMANDAN ÇOX ŞEY EŞİTDİ ATATÜRK; İTTİHAD-I İSLAMIN OLACAĞINI, MEHDİ (Ə.S)-IN ÇIXACAĞINI, İSLAMIN DÜNYAYA HAKİM OLACAĞINI TARİX-TARİX, SAAT-SAAT BƏDİÜZZAMAN İZAH ETDİ ONA. Atatürk hamısını bilirdi; Rusiyanın yıxılacağını, hamısını.