Zuxruf surəsi 61-63 51-57

Hörmətli Adnan Oktarın 19 iyul 2013-cü ildəki söhbətindən Zuxruf surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Zuxruf surəsi, 61-ci ayədə Allah belə buyurur: Şübhəsiz ki, o, (İsanın zühuru)Seyidinə İsa Məsih ibn Məryəm, “qiyamət saatı üçün”, yəni qiyamətin qopması üçün bir əlamətdir. Ona (qiyamətə) şəkk etməyin.”deyir Allah. Əbcədi-2026-cı ili verir. Mübarəki hər halda 2026-cı ildə qucaqlayacağıq, inşaAllah. Şəxsən evləndirəcəyəm onu, inşaAllah. “Mənə tabe olun. Budur, düz yol!”-buyurur Allah.

Şeytan sizi (düz) yoldan çıxartmasın-yəni Dəccal, dəccaliyyət-“Həqiqətən o, sizin üçün açıq-aydın bir düşməndir. (Zuxruf surəsi, 62) , deyir Allah. Açıq-aydın, yəni açıq-aşkar görünən.

“İsa Məsih, ibn Məryəm aydın dəlillərlə (açıq möcüzə ilə) gəldiyi zaman dedi: “Mən sizə bir hikmətlə gəlmişəm.” İndi gələndə hikməti nə olacaq? Quran olacaq, çünki Quranla gələcək. “Və barəsində ixtilafda (ziddiyyətdə) olduğunuz bəzi şeyləri”-məsələn nə ziddiyyətə düşüb? Ortodoksluq, katoliklik və s.-“ixtilafa (ziddiyyətə) düşdüyünüz bəzi şeyləri izah etmək üçün gəlmişəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!. “Allahdan qorxun” –deyir, məndən demir. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!” (Zuxruf surəsi, 63)

Zuxruf surəsi 51: “Firavun öz qövmünə qışqıraraq müraciət etdi” Diqqət edin, qışqıraraq danışır. “Dedi… ardı...