Zuxruf surəsi 6-12 15-17

Zuxruf surəsi, 6-12, 15-17-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Zuxruf surəsini açmısan. Şeytandan Allaha sığınaram.  “Biz əvvəlki ümmətlərə də neçə-neçə peyğəmbərlər göndərmişdik -deyir Cənabı Allah. Neçə-neçə Mehdilər, neçə-neçə Allahın dinini bildirən elçilər göndərdik. Onlara elə bir peyğəmbər gəlmədi ki, onlara elə bir Mehdi gəlmədi ki, onu məsxərəyə qoymasınlar“. Ona maneə törətməyə çalışardılar. Mütləq dayandırmağa çalışardılar. Heç bir zaman üçün Peyğəmbərləri bir dəfədə qəbul etməmişlər, Mehdilərdə də belədir. Mütləq müqavimət göstərmək, mütləq hadisə çıxartmaq var. Allah bunu bir sünnə olaraq, Allahın sünnəsi olaraq göstərir.Biz onlardan daha qüvvətli olanları məhv etdik. Əvvəlkilərin aqibəti ötüb keçmişdir“.

Əvvəlkilərin aqibətində olduğu kimi onlar da, bütün Peyğəmbərlər gəldiyində, Mehdilər gəldiyində müqavimət göstərdilər, dayandırmağa çalışdılar. “Onlardan daha qüvvətli olanları -deyir Allah, sayca, imkanca üstün olmalarına baxmayaraq onları mən, Allah, yerlə bir etdim deyir.Əgər sən onlardan: “Göyləri və yeri kim yaratmışdır?” – deyə soruşsan, mütləq: “Onları Qüdrətli və Bilən Allah yaratmışdır!” – deyəcəklər“. Bax, soruşanda tam müsəlman kimi danışırlar.

 

Əgər sən onlardan: “Göyləri və yeri kim yaratmışdır?” – deyə soruşsan, mütləq: “Onları Qüdrətli və Bilən Allah yaratmışdır!” – deyəcəklər. O, yeri sizin üçün beşik etdi” yeri sizin üçün bir Mehdi etdi… ardı...