Zumər surəsi 61-67

Hörmətli Adnan Oktarın 20 iyul 2013-cü ildəki söhbətindən Zumər surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram: Allah müttəqilərə uğurlarına görə nicat verəcək. Onlara pislik toxunmayacaq və onlar kədərlənməyəcəklər. (Zumər surəsi, 61)”-deyir Allah. Bu möcüzəvi bir ayədir. “Müttəqilərə (təqva sahiblərinə)“- yəni çox səmimi, xalis iman edib Qurana bütünlüklə tabe olanları- “uğurlarına görə xilas edəcək.–deyir Allah. Allah dünyada, mütləq zəfər verəcəyini bildirir və zəfərin nəticəsi də, xilas olmaqdır. Ayənin ardından yenə də çox mühüm bir möcüzəvi ayə gəlir: “Onlara pislik toxunmayacaq“-deyir Allah. Yəni, pislikdən uzaq olarlar. Allah, onları xüsusi ilə pislikdən qoruyur. Onlar kədərlənməyəcəklər.” Yəni, mömin xüsusiyyətidir, mömin kədərlənməz. Görün Allah nə deyir: “Onlar kədərlənməyəcəklər.” Hüzn onlara toxunmur.

“Allah hər şeyin Xaliqidir (yaradıcısıdır).” Nələrin yaradıcısıdır? Xeyirin və şərin, hər şeyin. “O hər şeyi qoruyandır.” Məsələn, deyirlər ki, “Amerikanın başı xarabdır.” Yox qardaşım, görün Allah nə deyir, “O, hər şeyin Xaliqidir (yaradıcısıdır).” Suriyadakı hadisələrin və digər bütün hadisələrin hamısını yaradan Allahdır. “Göylərin və yerin açarları Ondadır.”  Yəni, göylərdə gizli olan, açıqlanmayan, yerdə olan açıqlanmayan bütün sirlər, hər yer, hər şey, hər cür açar Allahın əlindədir.

“Göylərin və yerin açarları Ondadır. Məhz Allahın ayələrini inkar edənlər ziyana uğrayanlardır.… ardı...