Zumər surəsi 22

ADNAN OKTAR-IN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ

(11 MAY 2011; 12:30)

Zumər surəsi 22. Şeytandan Allaha sığınıram. “Allah, kimin sinəsini İslama açmışdırsa, artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir, (elə) deyilmi?” deyir Allah. Nə gözəl, bax tam əbcədi 1990 tarixini verir şəddəsiz, şəddəli 2022. “Allah, kimin sinəsini İslama açmışdırsa,” kimə hidayət vermişdirsə “artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir, (elə) deyilmi?” Risalə-i Nura da işarə vardır burada da, inşaAllah, inşaAllah. “Lakin” deyir Allah, dəccaliyyətə də işarə edir. Ayənin ikinci qismi dəccaliyyətdir. Birinci qismi mehdiyyətə, ikinci qisim dəccaliyyətə işarə edir. “Lakin Allahın zikrindən (yana) ürəkləri qatılaşmış olanların vay halına.” “Məhv edəcəyəm dəccaliyyəti” deyir Allah. “Məhz onlar, açıq-aşkar bir pozğunluq içindədirlər.” “Açıq-aşkar azğındırlar” deyir. Darvinist, materialist, ateist sistemi Allah işarə edir.

qurani-kc999rim-3

 

Adnan Oktarın 5 Fevral 2011 Kocaeli Tv aba tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR : Bismillah Zumər surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. 22-ci ayə “Allah, kimin sinəsini İslama açmışsa, artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir, (elə) deyilmi?” şəddəsiz 1990, şəddəli 2022 tarixini verir.

images

 

Hörmətli Adnan Oktarın 3 mart 2013-cü il tarixli söhbətindən Zumər surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram: “Allah, kimin sinəsini İslama açmışsa, artıq o Rəbbindən bir nur üzərindədir” -deyir Allah. Nə gözəl.”Rəbbindən bir nur üzərinədir”-çox mənalıdır bu. Sinəsini İslama açır Allah, (və o şəxs) bir nur üzərində olur, yəni sanki həmişə işıq saçır. Əbcədi şəddəsiz-1990, şəddəli isə-2022-ci ili verir, ayədə 22-ci ayədir. İki dəfə ikilər təkrar edilir, maşaAllah.

quran3

 

Zumər surəsi, 22- ci ayəsinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Zumər Surəsi 22: “Allah, kimin köksünü (qəlbini) İslama açmışsa artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir, elə deyilmi?”. Şəddəsiz 1990-cı il, şəddəli 2022-ci il tarixini verir. “Allah kimin köksünü İslama açmışsa”, Allah kimə hidayət vermişsə “artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir”. Eyni zamanda Risaləi-Nur Külliyyatına da işarə edir―“nur üzərinədir”. “Qəlbləri Allahın zikrinə qarşı sərt olanların vay halına!” Yəni Dəccal tərəfdarlarının vay halına.“Onlar (haqq-yoldan) açıq-aydın azmışlar”. Düzü Taha Akyolun xoşuna gəlməyəcək, amma Quranın həqiqətidir.

 

ALTUĞ BERKER: inşaAllah.

images (5)