Hörmətli Adnan Oktarın 3 mart 2013-cü il tarixli söhbətindən Zumər surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram: “Allah, kimin sinəsini İslama açmışsa, artıq o Rəbbindən bir nur üzərindədir” -deyir Allah. Nə gözəl.”Rəbbindən bir nur üzərinədir”-çox mənalıdır bu. Sinəsini İslama açır Allah, (və o şəxs) bir nur üzərində olur, yəni sanki həmişə işıq saçır. Əbcədi şəddəsiz-1990, şəddəli isə-2022-ci ili verir, ayədə 22-ci ayədir. İki dəfə ikilər təkrar edilir, maşaAllah.

quran3