Zumər surəsi 22-38

Zumər surəsi, 22-38-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Baxın, açdığım səhifə Zumər surəsi çıxdı.

 

Allah buyurur: “Məgər Allahın köksünü İslam üçün açdığı və Rəbbinin nura yönəltdiyi şəxs kafirlə eyni ola bilərmi?”. Bu ayənin əbcədi şəddəsiz 1990-cı il, şəddəli 2022-ci il tarixini verir. “Lakin Allahın zikrinə qarşı ürəkləri sərt olanların vay halına”. Yəni eqoizm, lovğalıq hissinə qapılıb: “Mən çox mədəniyəm, marksist fəlsəfəni, başqa fəlsəfələri, darvinizmi, materializmi bilirəm, buna görə hər şeyə təpədən baxıram” deyənlərin vay halına. Allah Təala nə deyir? “Lakin Allahın zikrinə qarşı ürəkləri sərt olanların vay halına. Məhz onlar açıq-aydın azmışlar”, yəni ictimai və açıq pozğunluq içindədirlər“. Allah sözün ən gözəlini bir-birinə bənzər, təkrarlanan bir kitab şəklində nazil etdi.”

Yəni Quranı mükəmməl endirdi. “Rəbbindən qorxanların ondan dəriləri ürpəşər”. Yəni əgər Allahdan qorxursa, Quran oxuyarkən onların dəriləri ürpəşər. Qeyri-adi dərəcədə həyəcanlanarlar, çox təsirlənərlər. “Allahın zikrindən sonra dəriləri və ürəkləri yumşalar, sakitləşər”. “Allahın zikrindən sonra”, həyəcanlandıqları vücudlarında da hiss edilər, bundan əlavə “qəlbləri” deyilir. Sevimli, mehriban, lovğalıq hissindən təmizlənmiş, şəfqətli, hadisələrə sağlam fikirlə baxan bir insan şəklinə düşərlər. Baxın, “dəriləri və ürəkləri yumşalar, sakitləşər”. Ürəyin yumşalması ilə sakitləşməsi fərqli şeylərdir. Ürək yumşalıb sakitləşəndə insan mülayim olar. Məqbul və mehriban bir insan olar. O zaman Allahı… ardı...