zidd olaraq

Gözlənilən Mehdi ağlasığılmaz xüsusiyyətlərlə, -adətullaha zidd olaraq- gəlməyəcək

Hz. Mehdi insanların, istəsələr də, istəməsələr də iman etməyə məcbur qalacaqları kimi bir görünüş içərisində ortaya çıxmayacaq. Tam tərsinə hz. Mehdinin məqbul və adətullaha uyğun bir görünüşü və buna yenə adətullaha uyğun, məqbul bir həyatı olacaq. Onsuz da bu səbəblə,hz. Mehdi xalq arasında asanca tanına bilməyəcək, ancaq zamanla fərq ediləcək. Bədiüzaman Səid Nursinin də söylədiyi kimi, “yaxın tələbələri belə, ancaq imanın nuruyla; ona diqqət yetirdiklərində hz. Mehdini dərk edəcəklər”.

 

A0060

 

“Məgər kafirlər o Saatın qəfildən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? Artıq onun əlamətləri gəlmişdir. O Saat onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almaları nəyə yarayar? (Məhəmməd surəsi, 18) ayəsinin bir nöqtəsi (incə mənası), bu zamanda mömün insanlardan cahil olanların əqidəsi (xalqdan möminlərin iman səviyyəsini) və şübəhattan mühafizə (şübhə və tərəddüdlərdən qorumaq) üçün yazılmışdır. Axırzamanda baş verəcək hadisədə (reallaşacaq olan hadisələrə) dair hədislərin bir qismi mütəşabihatıQuraniya (bənzətmələrlə izah edilən Quran ayələri) kimi dərin mənaları var.

Muhkəmat (Quranın, şərhə gərək qalmayacaq şəkildəki açıq ayələri) kimi təfsir edilməz (şərh olunmaz) və hər kəs bilə bilməz. Bəlkə təfsir yerində (açıqlamaq yerinə) şərh edərlər (başqa bir şəkildə şərhlər gətirərlər).... “Kitabı… ardı...