“… MƏHZ O ANDA ƏMRİ BİL MARUF VƏ NƏHYİ ANIL MÜNKƏR (yaxşılığın əmr olunması və pisliklərin tərk edilməsi) TƏRK EDİLƏCƏK, ZİNA ÇOXALACAQ, ÇOX QAN TÖKÜLƏCƏK,  ALİMLƏR ZALIM KƏSLƏRLƏ SƏMİMİ OLACAQLAR, DÖVLƏT İDARƏÇİLƏRİNİN QAPILARINA ÇOX GƏLİB GEDƏCƏKLƏR.”

(Esevadü’l Azam Şerhi Selamül Ahkam, Müellif: Hakimis Semerkandi (Ks), Yasin Yayınevi, səh.250))

R0050