zərər vermək

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (2 DEKABR 2011, 20:00)

Ey iman gətirənlər! Özündən başqasını özünüzə sirdaş (dost) tutmayın. Onlar sizin barənizdə fitnə-fəsad törətməkdən əl çəkməzlər, sizin (zərərə və) əziyyətə düşməyinizi istəyirlər.“-deyir, Allah. Münafiqləri sirdaş etmək çox təhlükəlidir. Çünki o, sirri küfrlə paylaşar, münafiqlərlə paylaşarlar. Sizə pislik və zərər vermək istəyərlər. Necə pislik edər? Məhz xəbər verər, alçaqlıq edər, təhqir edər, oyun oynayar, müsəlmanların sirlərini öz ağıllarına görə açıqlayar. Sirr deyərkən, məsələn, müsəlmanlara ediləcək bir hücumun texniki məlumatını, texniki infrastrukturunu düzəldər münafiqlər. “Sizin (zərərə və) əziyyətə düşməyinizi istəyirlər.” Yüngül bir çətinlik deyil, ağır bir əziyyət vermək istəyərlər. “Onların sizə qarşı olan ədavəti ağızlarından çıxan sözlərdən aşkar olur.” Kin və düşmənlikdən özlərini, öz içlərini yeməyə başlayarlar. Amma bir müddət sonra dözə bilməz, bunu artıq biruzə verər, dilə gətirərlər. Açıq şəkildə deyərlər. “Amma ürəklərində gizlətdikləri (düşmənçilik) isə daha böyükdür.” Xaricə vurduqları qismi birdirsə, içlərində saxladıqları qismi min olar. Yəni böyük bir nifrət bəsləyərlər. “Əgər anlayırsınızsa, Biz ayələri sizə bəyan etdik (açıqladıq, izah etdik).”-deyir Allah. (Ali İmran surəsi, 118.)

 

Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

Bax, “zərər vermək”, münafiqin əsil məqsədi nə imiş? “Zərər vermək, inkarı gücləndirmək”, münafiq, möminlərin imansız olmasını istəyər, həm birliklə yaşamasını istəyər, çünki onlara fitnə çıxarmaq üçün ehtiyacı var, həm də inkar etmələrini istəyir. “Möminlərin arasını vurmaq“, münafiq axşama qədər bununla məşğul olar. Möminlərin arasını vurmaqla məşğuldur. “Və daha əvvəl Allaha və elçisinə qarşı savaşanı gözləmək”, yəni hər hansı bir şeyi xəbər verər, bir şey edər, müsəlmanlara hücum edilməsini gözləyər. Şahidlik edər, oyun oynayar, saxta xəbər qurar. Münafiqin xüsusiyyətidir, “üçün məscid quranlar”, yəni bir birlik meydana gətirirlər. Mütləq ki, bir məscid qurarlar, birlik meydana gətirirlər, yəni münafiqlər bir-birlərindən ayrılmazlar. “Və biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik deyə and içənlər”, soruşduğunda da belə yaxşılıqlar edər, həmişə yaxşılıq məqsədiylə edər, ən ağıllı onlardır, ən yaxşı onlardır, ən düz onlardır. Yəni üzərinə öz ağlıyla zireh qoymağa çalışır, amma o gülümsünür. Çünki bir lağımın üzərinə neylon da örtsən, lağımdır. Hər vəziyyətdə o müəyyən  olar, bunlar da elədir.

qurani-kc999rim-3