Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

Bax, “zərər vermək”, münafiqin əsil məqsədi nə imiş? “Zərər vermək, inkarı gücləndirmək”, münafiq, möminlərin imansız olmasını istəyər, həm birliklə yaşamasını istəyər, çünki onlara fitnə çıxarmaq üçün ehtiyacı var, həm də inkar etmələrini istəyir. “Möminlərin arasını vurmaq“, münafiq axşama qədər bununla məşğul olar. Möminlərin arasını vurmaqla məşğuldur. “Və daha əvvəl Allaha və elçisinə qarşı savaşanı gözləmək”, yəni hər hansı bir şeyi xəbər verər, bir şey edər, müsəlmanlara hücum edilməsini gözləyər. Şahidlik edər, oyun oynayar, saxta xəbər qurar. Münafiqin xüsusiyyətidir, “üçün məscid quranlar”, yəni bir birlik meydana gətirirlər. Mütləq ki, bir məscid qurarlar, birlik meydana gətirirlər, yəni münafiqlər bir-birlərindən ayrılmazlar. “Və biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik deyə and içənlər”, soruşduğunda da belə yaxşılıqlar edər, həmişə yaxşılıq məqsədiylə edər, ən ağıllı onlardır, ən yaxşı onlardır, ən düz onlardır. Yəni üzərinə öz ağlıyla zireh qoymağa çalışır, amma o gülümsünür. Çünki bir lağımın üzərinə neylon da örtsən, lağımdır. Hər vəziyyətdə o müəyyən  olar, bunlar da elədir.

qurani-kc999rim-3