zənginlik

Adnan Oktarın 22 may 2011 A9 Tv və Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Kasıblıq Allaha yaxınlaşdırar, şikəstlik Allaha yaxınlaşdırar, xəstəlik Allaha yaxınlaşdırar, əzablar Allaha yaxınlaşdırar. Sağlamlıq, səhhət, gözəllik, zənginlik insanı dünyaya bağlayar, Allahı unutdurur. Bir çox insanda belədir. Allah, “əgər belə olmasaydı, müdhiş bir zənginlik, müdhiş bir güc verərdim” deyir. Baxın, ayədə; şeytandan Allaha sığınıram.

“Əgər insanlar (Allaha qarşı üsyanda birləşib) tək bir ümmət olmasaydı, Rəhmanı (Allahı) inkar edənlərin evlərinə gümüşdən tavanlar və üstünə çıxacaqları nərdivanlar edərdik. Evlərinə qapılar və üzərində oturacaqları kürsülər və (daha nə qədər) cazibədar-bəzəklər (də verərdik). Bütün bunlar, yalnız dünya həyatının bəzəyidir. Axirət isə, Rəbbinin qatında müttəqilər üçündür. Kim Rəhman (olan Allah)ın zikrini görməzlikdən gəlirsə, Biz şeytana onun “üzərini qabıqla bağlatdırarıq”; artıq bu, onun yaxın dostudur.”

Bu lağ, Axırzamanda reallaşdı. Allah, dəccalı vəsilə etdi. Dəccal insanlara qabıq kimi bağlandı. Allahın zikrini buraxdıqları üçün, darvinist, materialist olduqları üçün. Baxın, deyir ki, Allah, şeytandan Allaha sığınıram. “Biz şeytana onun “üzərini qabıqla bağlatdırarıq.” Yəni  şeytan bədənin üzərinə elektromaqnit sahə şəklində çökür. Beynini, başını əhatə edir,  şeytan bədəninin üzərinə çökür. Şeytan unutqanlıq, zehin bulanıqlığı, fikrini toplama çətinliyi, dünyaya meyil, Allahı, dini anınca sıxıntı, Quranı dinləməyə dözümsüzlük kimi təsir meydana gətirir. Boş sözə meyil yaradır. Məsələn, boş danışır,… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 15 iyul 2013-ci il tarixli söhbətindən Quranda peyğəmbərlərin zənginliyi təriflənmişdir mövzusu ilə bağlı ayə izahları.

ADNAN OKTAR: Baxın, Allah Duha surəsinin 5-ci ayəsində belə deyir; “Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə nemət bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan”. Allah qatı dinçilərə “bu ayəni qəbul edirsinizmi?” deyir, onlar isə “qəbul etmirik” deyirlər. Allahın dediyini qəbul etmirlər. Allah “kasıb olduğun zaman səni varlandırmadımı?”-deyir. Bax, “zəngindir” deyir, bəs kimə “zəngin” deyilər? Malı, mülkü, hər şeyi bol olub və artıq qalana deyərlər. “Varlandırmadımı?” bunu da qəbul etmir və Allahın ayəsini inkar edirsiniz.

Allah tövbə surəsinin 74-cü ayəsində belə deyir; Şeytandan Allaha sığınıram: “Allahın və Onun Elçisinin onları Öz lütfündən” bax, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) öz malından çox lütfkarlıq edir. “Varlandırdığına görədir” deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə düşmənçilik edirlər, lakin Peyğəmbərimiz (s.ə.v) isə onlara çoxlu miqdarda mal, pul və imkan verir. Allahayədə “Bundan ötəri ona düşmən oldular” deyir. Bütün peyğəmbərlər zəngin idi. Bu saxtakarlıqları və nalayiq hərəkətlərinizi tərk edin. Quranda hz. İbrahim (ə.s)-ın zənginliyi təriflənir. Hz. Yusif (ə.s), hz. Süleyman (ə.s) və həmçinin hamısı zəngin idi.

Təbiidir ki, Allah müsəlmanın zəngin olmasını istəyər. Məsələn, hz. Mehdi (ə.s) zühur edəndə bütün İslam aləmi zəngin olacaqdır. Allah insanların kasıb olmağını istəməz. Allah hətta “köməkləşin” deyir. “Bir-birinizə mal və pul… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) Quran ilə hökm edəcəkdir

“Həzrətləri (Hz. Mehdi (ə.s)) Tövratı və digər Kitabları, Antakyada bir mağaradan çıxaracaq və Tövrat əhlinə Tövrat ilə, İncil əhlinə İncil ilə, Zəbur əhlinə  Zəbur ilə və Quran əhlinə Quran ilə əmr edəcəkdir. Yer üzünün üzərində və altında tapılan bütün xəzinələr onun üçün bir araya gətiriləcək. Sonra belə deyəcək, ‘Ey İnsanlar! Dostluqlarınızı pozduğunuz, yer üzündə qan axıtdığınız və Allahın haram buyurduğu işlər etdiyiniz  şeyə gəlin. Sonra onlara indiyə qədər heç verilmədiyi qədər bir zənginlik verəcəkdir.”

[Kamalud Din, Biharül Envar]

A0054