zəif

Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

 

“Şeytan, özlərindən örtülüb gizlənən çirkin yerlərini ortaya çıxarmaq üçün onlara vəsvəsə verdi”. Münafiq də vəsvəsə verər. Zəif insanları seçər. Münafiqlərin hədəflədikləri insanlar, bir vəhşi heyvan necə belə zəif heyvanları seçir ona müsəllət olar, münafiqlər də zəif olduğuna qane olduqlarını  seçərlər, onun üzərinə yüklənərlər. Onun üçün, münafiqlər bir insanın üzərinə yükləndiyində o insan Allaha sığınacaq, çox dəqiqliklə diqqət yetirəcək. İnşaAllah. “Ve dedi ki: “Rəbbinizin sizə'”, bax, Allaha hörmətlə xitab edir “Rəbbinizin sizə bu ağacı qadağan etməsi, yalnız sizin iki mələk olmamağınız və ya əbədi yaşayanlardan qılınmamağınız üçündür.” Yəni “əbədi yaşamağınızı əngəlləmək üçün belə bir vəziyyət var” deyir. Allahın bu ağacdan uzaq dayanmağınızı istəməsinin səbəbi: “sizin əbədi yaşamağınızı istəmədiyi üçündür. Amma yesəniz, əbədi yaşayacaqsınız” deyir. Ağacı yaradan Allahdır, əbədi yaşamağı yaradacaq olan da Allahdır. Axmaq şeytan və münafiqlər də elədirlər, Allahın öz qanununa güc çatdıra bilməyəcəyinə inanırlar. Yəni öz qanununu idarə edə bilməyəcəyinə inanır. Yəni o ağacdan yesə, “bir daha Allah onu, özünü idarə edə bilməz” deyir. İnşaAllah. “Və həqiqətən, mən sizə öyüd verənlərdənəm deyə and da içdi“, bax münafiq dini ifadələrdən istifadə edər, münafiqlər öyüd verməyə də çox maraqlı olarlar. Ona-buna öyüd verərlər, bax, mənim məqsədim səni qurtarmaqdır, yaxşılıq etməkdir. Bax, “həqiqətən” deyir, bir də “həqiqətən, mən sizə öyüd verənlərdənəm”, tam münafiq üslubudur. “deyə and da içdi”, inandırmaq üçün Allahın adından istifadə edir.

quran_karim

 

Axırzamanın imanı zəif din alimlərinin xüsusiyyətləri

“Qiyamət əlamətlərindən və Axırzaman vukuatından (hadisələrindən) və bəzi amalin (əməllərin) fəzilət və savablarından bəhs edən hədisi-şəriflərə yaxşı aydın olmadığı üçün, ağıllarına güvənən BİR QİSİM ƏHLİELM (elm sahibi), onların bir qisminə zaıf (zəif) və ya mövzu (hədis) demişlər. İMANI ZƏİF TƏKƏBBÜRÜ MÖHKƏM BİR QİSİM (ağılını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz və üstün görən; və sanki öz nəfsini bütləşdirən kəslər də (Allahı tənzih edirik)), inkara qədər getmişdilər. “(Sözler, səh. 355)

R0008Bədiüzaman Səid Nursi ” imanları zəif ” və ” eqoizmləri güclü” bir qisim alimlərin hz. İsa (ə.s.)-ın çıxışını və hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini təvil ya da inkar edəcəklərini xəbər vermişdir. Bədiüzamanın diqqət çəkdiyi bu saxta alimlərin bu yanaşmaları isə həqiqətdə, sosialist, darvinist və materialist meylli kəslər olmalarından qaynaqlanır. Bu kəslər özlərindən üstün bir mövqeyin varlığını qəbul etməyən, hamısı özünü ayrı-ayrı ilahlaşdırmış (Allahı tənzih edirik), özlərini dünyada dərin bilikli qəbul edən və hər kəsdən böyük görən insanlardır. Bu səbəblə də, nə bir məzhəbə tabe olmağı, nə də hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olmağı qəbul edərlər. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru kimi, hz. İsa (ə.s)-ın ikinci dəfə yer üzünə gəlməsini qəbul etmək istəməmələrinin səbəbi də budur.

Bədiüzaman şərhlərində bu kəslərin öz iradəsinin… ardı...

 

Mehdilik mövzusunu inkar edənlərin “imanları zəif və eqoistlikləri güclü” kəslərdir

Qiyamət əlamətlərindən və Axırzaman vaqiələrindən (hadisələrindən) və bəzi amalin (əməllərin) fəzilət və savablarından bəhs edən hədisi-şərif yaxşı başa düşülmədiyindən, ağıllarına güvənən bir qisim əhli-elm (elm sahibi),onların bir qisminə zaif (zəif) və ya mövzu (hədis) demişlər. İmanı zəif və eqoistliyi güclü olan bir qisim də (ağlını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz və üstün görən; və sanki öz nəfsini bütləşdirən kəslər də (Allahı tənzih edirik)), inkara qədər getmişlər”. (Sözler, səh. 355)

Bədiüzzaman Səid Nursi eqoistliyi güclü, imanı zəif, materialist fikirlərə düşmüş bir qisim cahil din alimlərinin hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlməyəcəyi mövzusunda mübarizə edəcəklərini xəbər vermişdir. Bədiüzzaman “eqoistlikləri möhkəm” sözləri ilə bu kəslərin ağlını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz və üstün görən; və sanki öz nəfsini bütləşdirən kəslər olduqlarına diqqət çəkmişdir (Allahı tənzih edirik). “İmanı zəif” sözləriylə isə bu dünyagörüşlərinin, bəhsi keçən din alimlərinin Allah inanclarının zəif olmasından, dinə qarşı da şübhəli olmalarından, dini bir peşə, ya da etibar vəsiləsi olaraq görmələrindən qaynaqlandığını ifadə etmişdir.Ancaq bəhs olunan kəslərin hz. Mehdinin gəlməyəcəyi mövzusundakı inancları hz. Mehdi (ə.s)-ın gəliş əlamətlərindən biridir və hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun çox yaxınlaşdığını göstərən bir hadisədir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl bəzi kəslərin: “Hz. Mehdi gəlməyəcəkmiş, hz. Mehdi yoxmuş”… ardı...