zəfər

Allah hz. Mehdi (ə.s) üçün bütün çətinlikləri aradan qaldıracaq

Hər şeyə qadir olan Allah imam Mehdi (ə.s) üçün bütün çətinlikləri aradan qaldıracaq. Müvəffəqiyyət və zəfər ünsürləri onun nəzarəti altında olacaq.

(Kamaal al -Deen, c. 2, səh. 369; Bihar-ül Envar, c. 51, səh. 150; c. 52, səh.  283; Mikyaal al-Makaarem, c. 1, səh.34. haber)

R0107