Yusuf surəsi 1-34

Yusuf surəsi, 1-34-cü ayələrinin təfsiri

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Əlif. Lam. Ra. Bu, açıq-aydın Kitabın ayələridir.  Cənabı Allah, tez-tez Quranın açıq-aşkar olduğunu söyləyir ki, müşriklər azğın yollara getməsin, öz-özlərinə uydurmalar, xurafatlar çıxarmasın deyə Allah tez-tez Quranın açıq olduğunu bəyan edib onların o yolunu bağlayır.

 

Həqiqətən, Biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz. Cənabı Allah yəni ‘ağlınızı işlədə biləsiniz, hikmətlərini düşünə, detalları görə biləsiniz deyə ərəbcə Quran olaraq nazil etdik deyir. Amma düşünməsən tapa bilməzsən, anlaya bilməzsən. başa düşə biləsiniz deyir. Demək ki, hər kəs ayrı-ayrılıqda Quranı düşünməlidir. ‘Məni maraqlandırmaz, mən hazır olanı istəyirəm’ demək olmaz mütləq araşdırmalıdır.

 

Biz bu Quranı sənə vəhy etməklə sənə ən gözəl xəbəri həqiqi bir xəbər olaraq danışırıq“. Hər hansı bir xəbər deyil, bax Cənabı Allah, “ən gözəl xəbərləri həqiqi bir xəbər olaraq danışırıq deyir. Məsələn, bir çox yerdə nəql olunmalar vardır, amma çoxu xurafatdır, doğru deyil. Amma Allah nə deyir? Həqiqi bir xəbər olaraq“. Məsələn, biz qəzetlərdə bir xəbər oxuyuruq, həqiqimi deyilmi şübhə edirik. Amma Quran üçün nə deyir Cənabı Allah? “Həqiqi bir xəbər” deyir. Qüsursuz düzlükdə,… ardı...