Yusif surəsi 1-35

Cənab Adnan Oktarın 24 oktyabr 2011-ci ildəki söhbətindən Yusif surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: 12-ci surə, şeytandan Allaha sığınıram: “Rəhman, Rəhim olan Allahın adı ilə, Əlif, lam, ra​​. Bunlar açıq-aydın Kitabın ayələridir. Həqiqətən, Biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz.” Yəni Allah, (insanların) anlamaqlarını, düşünməklərini istəyir. Allah, dərindən düşünməklərini istəyir. “Biz bu Quranı sənə vəhy etməklə sənin üçün (həqiqi) ən gözəl hekayəti danışırıq.” Həzrəti Yusif ilə bağlı hekayələr nə imiş? Həqiqi hekayə (xəbər) məsələn, baxırıq başqa yerlərdə dəyişdirilib, burada isə Allah “doğru xəbər verirəm sənə, əsil həqiqəti bildirirəm” deyir. “Halbuki, sən bundan əvvəl xəbərsiz olanlardan idin.” Allah qeybdən ona xəbər verir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Yusif surəsinin əsil həqiqətini bilmirdi, yəni hz. Yusif (ə.s)-ın yaşadığı həyatı Allah tam düzgün şəkildə izah edir. “Bir zaman Yusif atasına, atacan…”

Diqqət edin, xitab edərkən “atacan” deyə xitab edir, “həqiqətən mən”, yəni həmişə təsiredici, vurğulayıcı “həqiqətən, doğru danışıram mənasında” sözlərdən istifadə edir. “Mən yuxuda on bir ulduz“- deməli on birdə bir məna var, “on bir ulduz, günəş və ayı gördüm. Gördüm ki, onlar mənə səcdə (təzim) edirlər.” Bu, vəhyin daha fərqli bir formasıdır, yəni Allah, (yuxu vasitəsi ilə) ona gələcəkdə olacaq hadisələri bildirir, amma üstüörtülü bir şəkildə… ardı...