Yusif surəsi 1-22

Hörmətli Adnan Oktarın 6 aprel 2011-ci il tarixli reportajından Yusif surəsi ilə əlaqədar şərhlər:

ADNAN OKTAR: Yusif surəsi, Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə, şeytandan Allaha sığınıram. 1. “Əlif, Ləm, Ra”. Bu ayənin şifrə (açar) hərflərinin hansı mənanı verdiyini yaxın bir vaxtda başa düşəcəyik. “Bunlar açıq-aydın Kitabın ayələridir”. Deməli, Quran açıq-aydındır. Asanlıqla başa düşmək aydın olduğu halda adam “Qırx il araşdırsaq da, biz Quranı başa düşə bilmərik” deyir. Deməli, Allah düşüncəsini, beynini bağlamışdır. 2. “Həqiqətən, Biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz”. Deməli, Quran başa düşülməsi lazım olan bir Kitabdır. 3. “Biz bu Quranı sənə vəhy etməklə ən gözəl qissələri həqiqi bir xəbər kimi sənə danışırıq”. “Biz bu Quranı sənə vəhy etməklə ən gözəl qissələri”, baxın, Allah: “Bütün qissələri sizə vermədim” deyir.

Allah: “Ən gözəl, əhəmiyyətli olan qissələri bildirirəm” deyir. “Həqiqi bir xəbər”. Yəni ancaq vəhyə əsaslandığı üçün, nə əskiklik, nə də artıqlıq var, tam doğru məlumat kimidir. “Həqiqi bir xəbər kimi sənə danışırıq, halbuki, sən daha əvvəl bundan xəbərsiz idin”. Qeyb xəbəridir, Allah qeybi bildirir. Allah qeybi bildirərmi? Bildirərmiş, elə deyilmi? 4. “Bir zaman Yusif atasına: “Atacan, həqiqətən mən (yuxuda) on bir ulduz, günəş və ay gördüm; mənə səcdə etdiklərini də gördüm” demişdi”. Bir… ardı...