Yunus surəsi 62-66

Hörmətli Adnan Oktarın 27 oktyabr 2013 tarixli söhbətindən Yunus surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınaram. (Yunus surəsi, 62) “xəbəriniz olsun” deyir Allah, bax xəbər verir “xəbəriniz olsun Allahın vəliləri” yəni dəccala qarşı mübarizə edən möminlər, “onlar üçün qorxu yoxdur” deyir Allah. “Qorxacaq heç bir şey yoxdur” deyir Allah, “qəmli də olmayacaqlar.” Allah “onları üzməyəcəyəm” deyir kədərlənməyəcəklər, “qəmli olmayacaqlar onlar iman edənlər və Allahdan çəkinənlərdir.” Bax iman edir və halala harama diqqətlidir. “Müjdə, dünya həyatında və axirətdə onlarındır.” Müjdə nədir? İslamın dünyaya hakimiyyəti, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın zühuru, küfrün yox olması, dəccaliyyətin zaval tapması, dünya həyatında müjdə. Zənginlik, bərəkət, bolluq hər yeri əhatə edir.

“Axirətdə onlarındır” deyir Allah. Axirətdə də cənnət; Cənnətül-Firdəvs, cənnətül-Nəim, cənnətül Adnən-Ədn cənnətləri- Adnan cənnətləri. Möminlər cənnət-cənnət gəzəcəklər, bir o cənnətə, bir o cənnətə, bir o cənnətə qonaq olacaqlar. Öz cənnətlərində də dinclik içində olacaqlar. “Allahın sözləri üçün dəyişiklik yoxdur” dəyişdirə bilməzsən Allahın sözünü. Allahın sözü; Quran, istəsə də insan dəyişdirə bilməz. “Məhz böyük qurtuluş və xoşbəxtlik budur.” Hansı qurtuluş, hansı xoşbəxtlik? “Həm dünyada həm axirətdə” deyir Allah. Onun içində bax “məhz böyük qurtuluş” deyir. Dünyanın böyük qurtuluşu nədir? Hz. Mehdi (ə.s), hz. İsa Məsih (ə.s), dünya bəlalardan xilas olacaq, xəstəlikdən… ardı...