Hörmətli Adnan Oktarın 27 oktyabr 2013 tarixli söhbətindən Yunus surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınaram. (Yunus surəsi, 62) “xəbəriniz olsun” deyir Allah, bax xəbər verir “xəbəriniz olsun Allahın vəliləri” yəni dəccala qarşı mübarizə edən möminlər, “onlar üçün qorxu yoxdur” deyir Allah. “Qorxacaq heç bir şey yoxdur” deyir Allah, “qəmli də olmayacaqlar.” Allah “onları üzməyəcəyəm” deyir kədərlənməyəcəklər, “qəmli olmayacaqlar onlar iman edənlər və Allahdan çəkinənlərdir.” Bax iman edir və halala harama diqqətlidir. “Müjdə, dünya həyatında və axirətdə onlarındır.” Müjdə nədir? İslamın dünyaya hakimiyyəti, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın zühuru, küfrün yox olması, dəccaliyyətin zaval tapması, dünya həyatında müjdə. Zənginlik, bərəkət, bolluq hər yeri əhatə edir.

“Axirətdə onlarındır” deyir Allah. Axirətdə də cənnət; Cənnətül-Firdəvs, cənnətül-Nəim, cənnətül Adnən-Ədn cənnətləri- Adnan cənnətləri. Möminlər cənnət-cənnət gəzəcəklər, bir o cənnətə, bir o cənnətə, bir o cənnətə qonaq olacaqlar. Öz cənnətlərində də dinclik içində olacaqlar. “Allahın sözləri üçün dəyişiklik yoxdur” dəyişdirə bilməzsən Allahın sözünü. Allahın sözü; Quran, istəsə də insan dəyişdirə bilməz. “Məhz böyük qurtuluş və xoşbəxtlik budur.” Hansı qurtuluş, hansı xoşbəxtlik? “Həm dünyada həm axirətdə” deyir Allah. Onun içində bax “məhz böyük qurtuluş” deyir. Dünyanın böyük qurtuluşu nədir? Hz. Mehdi (ə.s), hz. İsa Məsih (ə.s), dünya bəlalardan xilas olacaq, xəstəlikdən xilas olacaq, döyüşlərdən xilas olacaq, dərdlərdən, iqtisadi böhrandan xilas olacaq, dəhşətdən xilas olacaq qurtuluş olduğu üçün arxasından xoşbəxtlik.

Bax “böyük qurtuluş və xoşbəxtlik” deyir Allah. Böyük xoşbəxtlik, çünki döyüş yoxdur, dinclik var, təhlükəsizlik var, sevinc var onu xoşbəxtlik olaraq söyləyir Allah. “Onların sözləri səni üzməsin” dəccalın böhtanları, dəccal avaralarının sözləri, təhqirləri, böhtanları səni üzməsin. Onlar hər vaxt sənə təhqir edəcək, böhtan atacaq, əzab verəcək. Cin dəccallar, yəni cinin varlığı bilirsiniz görülməz. Dəccalın əmrində, cini şeytanlar olacaq, onları möminlərin üstünə hücum edəcək. Möminlərin üstünə hücum etdikdə, mömində unutqanlıq, əldən düşmüşlük, diqqət dağınıqlığı olar, cin şeytanları hücum etdiyində. Tənbəllik verər və xüsusilə də unutqanlıq. Hz. Musa (ə.s)-a da bilirsiniz müsəllət olur, yanındakı adama da müsəllət olur.

Nə deyir? “Şeytan mənə unutdurdu” deyir. “Şeytandan mənə bir əzab gəldi” deyir Hz. Əyyub (ə.s), müdhiş bir çətinlik, üzərinə çətinlik çökür. Allah o fitnədən, “Get, soyuq su tapacaqsan” deyir, “Ayağını oynat, ayağını hərəkətləndir” çox sürətli hərəkət edir, “çıxan suyu iç” deyir Allah, sərin su. “Və onunla yuyun” deyir. Onu quruluşun tərəfindən dəccalın cadusu üstündən gedir. Fərahlayır. “Onların sözləri səni üzməsin.” Bu tövsiyəmi? Deyil, əmr. “Üzməyəcək” deyir Allah. O zaman o söz külək kimi gələcək möminə, dəccalın sözü. Dəccal yardımçısının, şeytanların sözlərindən heç təsirlənməyəcək, əhəmiyyət verməyəcək. “Şübhəsiz” deyir Allah, “‘izzət və gücün” hamısı Allahındır.” Yəni sənin izzəti nəfsinə ağır gəlməsin, gücün hamısı Allahındır.

Nə demək istəyir bilirsənmi Allah? “Sənin izzəti nəfsinə ağır gələn o sözləri, Mən yaradıram” deyir. “Dəccala o gücü Mən verirəm, gücün hamısı mənim. Dəccalı əsla şirk qoşma. Ayrı bir güc kimi görmə” deyir Allah. “Ona, Mən o gücü verməzsəm, onu edə bilməz. Mənim əmrim xaricində heç bir şey olmur” deyir Allah. “Sən səbir edəcəksən. Səni sınayıram” deyir. Elmi batini, elmi ledün. Məsələn, dəccalla döyüşürsən, güc haradan gəlir? Allahdan gəlir. Onu əzdirən gücü yaradan kim? Allah. Şirkə qarşı xəbərdar edir bax Allah; “Gücün hamısı Allahındır.” Bunu eşitdiyində mömin; “Mən əsla şirk qoşmayım.

Burada bir mübarizə var amma o mübarizəni mənə etdirən Allahdır” deyir. Qarşı tərəfə gücü verən də Allahdır. Məsələn, Allah Firona Tövratda söyləyir; “Sənə bütün gücü, qüvvəti Mən verdim” deyir. “O, eşidəndir, biləndir.” (Yunus surəsi, 65) Yəni həmişə, hər şeyi eşidirəm Mən” deyir Allah. “Və bilirəm” deyir. “Dəccalın danışmalarını, təhqirlərini, sənin nə danışdığını, hamısını Mən bilirəm” deyir Allah, “əsla kədərlənmə.” Məhz bu ağıl çıxır bunun nəticəsində, adam kədərlənmir. O biri müxtəlif ağılsızlıq olar. Söyər adam, pərişan olar adam. Təhqir edər, ikiqat olur. Amma ağıllı insan, Allahın yaratdığını bildiyi üçün, heç təsirlənmir. Ağıl, üstünlük meydana gətirmiş olur.

“Xəbəriniz olsun;” deyir Allah, bax davamlı “xəbəriniz olsun.” “Şübhəsiz göylərdə kim var, yerdə kim var hamısı Allahındır.” Göydə kim var? hz. İsa Məsih (ə.s). Yerdə kim var? imam hz. Mehdi (ə.s). Kimə aid bu insanlar? Allaha aiddir. Mələklər var. “Allahdan başqasına tapınanlar belə, şirk qoşduqları varlıqlara və güclərə (həqiqətdə) uyğun gəlməzlər” deyir Allah. “Onlar yalnız bir zənnə uyarlar.” Xurafatçılar, xurafatçı komanda həmişə zənn, təxminlə. “Bilin ki, göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahındır. Allahı qoyub başqa şəriklərə yalvaranlar nəyin ardınca gedirlər? Onlar yalnız zənnə tabe olar və ancaq yalan uydururlar”. (Yunus surəsi, 66) deyir.

“Allah bunu dedi, Allah “qadınlara belə olun dedi.” Məhz “qadınların yüzdə doxsan doqquzunu cəhənnəmə qoyacağam dedi.” Məhz, “İt, donuz, eşşək, qadın namaz pozar.” Məhz “qadınların boşanma haqqı yoxdur. Qadının dəyəri yarımdır. Yarım insandır” kimi xurafatları insanlara çatdırır. Və insanlar da buna inanır. Nə deyir Allah onlar üçün; “onlar ancaq “zənn və təxmində olaraq yalan danışırlar”. “Mən eşitdim” deyir, “Səhabədən belə eşitdim” deyir. “Əminsənmi?” deyirlər. “Əmin kimiyəm” deyir. “Elə kimi eşitdim” deyir. “Sən harada gördün səhabəni” deyirlər, “Yolda gördüm” deyir. “Bir səhv olmasın” deyir.

“Yox-yox, mənə güvənə bilərsiniz” deyir. Buyur sənə xurafat. 300 il sonra səhabəni gördüyünü iddia edən adamlardan nəql. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən 300 il sonra. “Görmüş adam səhabəni. Ondan eşitmiş” deyir. “Sən haradan eşitdin?” “Babamdan eşitdim” deyir. “Baban haradan?” “Babam da babasının babasından eşitmiş” deyir. “Mənə güvənmirsinizmi?” deyir. “Quranla ziddiyyət təşkil edir” deyir. “Olsun” deyir. Quranın ləğvidir bu hökm, onu qaldırdı. Peyğəmbər (s.ə.v) dedi, Allahın hökmü qalxdı” deyir. Halbuki, deyir Allah, “Əgər Allahın hökmünü qaldırmağa qalxsan, sənin şah damarını qopararam” deyir Allah.

images