yaxşılıq

Adnan Oktarın 18 noyabr 2009-cu il tarixli Tv Kayseri, Samsun Aks və Gaziantep Hadisə Tv müsahibəsindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Sizə nə olub ki, Allah yolunda və: “Ey Rəbbimiz! Bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart””, məsələn İraqda müsəlmanlara əziyyət verirlər, müsəlmanlar nə deyir? Ya Rəbbi, bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə zülm edirlər” -deyir. “Bizi buradan çıxart xilas et” -deyirlər. “… Bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et …”. İnsanlar axırzamanda nəyi gözləyir— Mehdini gözləyirlər. Bax nə deyir insanlar: Bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et”. Sahib-ül zamandır Mehdi, elə deyil mi? “… Bizə Öz tərəfindən bir yardımçı təyin et …”. Mehdi də yardım edəndir, inşaAllah. ”… deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz?”—deyir.

İndi orada uşaqlar əzilir, qadınlar əzilir, Əfqanıstanda. Yaşlı insanlar əzilir. Allah bizim Hamiyyəti-İslamiyyəmizi təhrik edir. Allah: “Bu qədər insan əzilir, niyə bunların uğrunda mübarizə aparmırsınız, səy göstərmirsiniz” -deyir onları qurtarmaq üçün. Möminlər Allah yolunda, kafirlər isə tağut yolunda vuruşurlar”. Yəni ateistlik yolunda. Elə isə şeytanın dostları ilə vuruşun! Şübhəsiz ki, şeytanın hiyləsi zəifdir”. Biz də mübarizə aparırıq. Darvinistlərlə, materialistlərlə, masonlarla mübarizə aparırıq. “Şeytanın hiyləsi zəifdir” -deyir Allah. Çox zəifdir, ortadan qırılıb… ardı...

 

Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

 

“Dedilər ki: “Bu elçiyə nə olur ki? Yemək yeyir və bazarlarda gəzir”.

İndi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i, haşa, bəyənməmək üçün bu dəfə münafiqin başında həddindən artıq axmaqlıq yaranır, bu dəfə də yemək yeməsini dəlil olaraq verirlər. “Yemək yeyir, bazarda gəzir” deyir. İndi münafiq elə bir məxluqdur ki, insan cavab verərkən eyni zamanda özü də çaşar. Yəni belə bir axmaqla həmsöhbət olduğu üçün, yəni nə deyəcəksən? Şeytan insanın yaxşılığını istəyirmiş kimi davranar, münafiqlər də möminin yaxşılığını istədiyini iddia edər. Məsələn, “səni qurtarmaq üçün edirəm. Mən yaxşılıq üçün söyləyirəm” deyir.

bankoboev-ru_koran_svyaschennaya_kniga_musulman