yaşanmaq

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda dünyanın bir çox bölgəsində dəccaliyyətin səbəb olduğu qarışıqlıqların, qarşıdurmaların, qan tökmələrin, fitnələrin olacağını xəbər vermişdir. Müsəlmanların da bu çətin mühitdə müxtəlif çətinliklərə məruz qalacağını söyləmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dəccaliyyət fitnəsinin təsirli olacağını söylədiyi yerlərdən biri də Fələstindir. Hədisdə keçən “Beytül-Makdis” ifadəsi, Məscidi-Əqsaya yaxın bir diyar mənasını daşıyır, yəni Fələstin bölgəsindən bəhs edir. İndiki vaxtda eynilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəbər verdiyi kimi, Fələstinli müsəlmanlar böyük bir mühasirə altındadır, aclıq və cürbəcür çətinliklərlə imtahan olunur.

Naim Kaabdan çıxarış etdi, dedi ki:

Dəccal Beytül-Makdisdə (Məscidi-Əqsaya yaxın diyar, Fələstin) möminləri mühasirəyə (əhatə altına) alar və onlara (möminlərə) elə şiddətli bir aclıq üz verər ki, aclıqdan yaylarının dirəyini belə yemək məcburiyyətində qalarlar. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, səh.   48)


imanhak11 hosgoru_islam02

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl iqtisadi böhranlar yaşanacaqdır

“Bütün bunlar (Axırzaman əlamətləri) ÖLKƏLƏRİN DƏYİŞMƏYƏ MƏRUZ QALACAĞI, QULLARIN ZƏİF VƏZİYYƏTƏ DÜŞƏCƏYİ VƏ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ÇIXMASINDAN ÜMİD KƏSİLƏCƏYİ BİR DÖVRDƏ BAŞ VERƏCƏKDİR. Məhz o zaman mənim soyumdan olan QAİM (HZ. MEHDİ (Ə.S)), BİR QÖVMLƏ ORTAYA ÇIXACAQ VƏ ALLAH BU QÖVM VASİTƏSİLƏ HAQQI ÜSTÜN GƏTİRİB ONLARIN ELM QILINCLARI İLƏ BATİLİ SÖNDÜRƏCƏKDİR… Ey insanlar, Mehdinin çıxışı ilə müjdələnin. Çünki Allahın vədi həqiqətdir, boşa çıxmaz. Onun hökmü geri çevrilməzdir. O, hər şeyi hikmət üzrə edər və hər şeyi bilər. ALLAHIN FƏTHİ YAXINDIR.”  (Yenabiu’l-Mevedde, sf. 440)

yelroseglbql6

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamana işarə edən hədisi-şəriflərində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl yaşanacaq bəzi hadisələrdən və yeniliklərdən xəbər vermişdir. Bu hədislər, Axırzamanda yaşadığımızı başa düşməyimiz üçün son dərəcə əhəmiyyətli əlamətlərdir. Bu hədisdə də, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etməsindən ümid kəsildiyi; bəzi söz arası din alimlərinin “Hz. Mehdi (ə.s) şəxsi mənəvidir, gəlib keçmişdir, hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini gözləməyin, hz. Mehdi (ə.s) bu əsrdə gəlməyəcək, əsrlər sonra gələcək dolayısıyla İslam əxlaqının hakimiyyəti də bu əsrdə olmaz…” kimi izahlar edəcəkləri bir dövr təsvir etmişdir.

Bu dövrdə dünyada baş verən böhranları xəbər vermiş, bəzi ölkələrdə siyasi rejimlərin dəyişəcəyini ifadə etmişdir. Həqiqətən də yaşadığımız dövrdə kommunist rejimlə idarə olunan bir… ardı...