yaradılış

Adnan Oktarın Kaçkar Tvdəki canlı reportajı 8 fevral 2011)

Adnan Oktar: Muminun surəsi 21. Şeytandan Allaha sığınıram. “Həqiqətən, heyvanlarda da sizin üçün bir dərs (ibrət) vardır.” İndi bu ayəyə görə zoologiya elmi, heyvanlarla əlaqədar bütün elm sahələri, hamısı fərz olmuş olur. Bu ayəyə görə bütün heyvanları araşdırmaq məcburiyyətindəyik. Və heyvanların həyatındakı, davranış formaları və yaradılışdakı möcüzələrini hamısını araşdırmaq məcburiyyətindəyik. Bax: “Həqiqətən heyvanlarda da sizin üçün bir dərs (ibrət) vardır.” Biz heyvanları görməsək, necə biləcəyik, deyilmi? Bu mövzuda kitab olacaq. Onsuz da heyvanların tək-tək araşdırılması çox çətindir. Tək həll yolu kitabdır, film olmasıdır, araşdırma aparmaqdır. Və yaxud şifahi dərsdir. “Qarınlarının içində olanlardan sizə içiririk.” Süd olur, deyilmi? Süd qidalanmada çox əhəmiyyətlidir. Pendirdə istifadə edilir, yoqurt istehsalında istifadə edilir. Bədənin ən zəruri ehtiyacları var; kalsium ehtiyacı, maqnezium ehtiyacı, zülal ehtiyacı çoxlu yoqurt, süd, pendirdən əldə edilir, deyilmi? Yəni təməl bəslənmə mövzularında əhəmiyyətli qida maddələridir. “Və onlarda sizin üçün daha bir çox faydalar var. Sizlər onlardan yeyirsiniz.” Ət olaraq da yeyilir. Amma zülal olmayanda orqanizm çökür.

 

Hörmətli Adnan Oktarın 23 avqust 2013 tarixli söhbətindən insanın yaradılışı ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Qardaşım, Quranda səhv axtarış etmələri uşaqcadır. “Biz hər şeyi sudan yaratdıq” (Ənbiya surəsi, 30) deyir. Hər şeyin 80%, 90% su, bütün canlıların, doğru. “Sizi axıdılan bir spermadan, bir mayedən yaratdıq” (Qiyamət surəsi, 37) deyir, bu da doğru. “Sizi bir palçıqdan yaratdıq” (Hicr surəsi, 26) deyir Allah, bu da doğru. “Bişmiş palçıqdan yaratdıq” (Rəhman surəsi, 14) deyir Allah, bu da doğru. Bir-biriylə ziddiyyət təşkil edən bir şey yox ki. Əvvəlcə hz. Adəm (ə.s) yaradılışında Allah, gildən yaradır. İlk Adəm (ə.s)-ın yaradılışı gildir. Maneken var ya gil maneken. Bişmiş gil heykəl. Mükəmməl bir heykəl edir Allah, sonra “bura gəl” deyir, birdən gedir heykəl, bu qədər.

İnsana çevrilir bir anda. Hz. Musa (ə.s)-ın əsası necə ağac taxtası bir anda necə ilana çevrilir, eynisi. Yəni oradakı hadisələrin arasında heç fərq yoxdur. Hz. İsa (ə.s) palçıqdan quş formasında bir şey edir. Üfürür, qoyur yerə, geriyə çəkilir, uçub gedir, quş olur. Allah “Öz iki əlimlə etdim” (Sad surəsi, 75) deyir. Palçıqdan, bu sənətkarların istifadə etdiyi şey var ya gil palçığı. Bildiyin palçıq, Quranın izah etdiyi o. “Ondan bir insan etdim” deyir. “Bişmiş” deyir. Gil bişdikdə o şəkli alar. “Gildən bir insan… ardı...

 

Mehdinin vəzifəsi darvinizmin etibarsızlığını göstərib, yaradılışı isbat etmək olacaq

Hz. Mehdi bütün yer üzünə din əxlaqının hakim olmasına vəsilə olacaq adamdır. Hz. Mehdinin elmi mübarizəsinin ilk mərhələsi materialist, ateist, darvinist düşüncələri təməldən yıxmaq və Yaradılışı isbat etmək olacaq. Çünki hz. Mehdinin ortaya çıxacağı Axırzamanın ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri inkarçı, ateist, materialist düşüncə və axınların çox məşhur olması, bu səbəblə, insanların böyük əksəriyyətinin din əxlaqından uzaq olmalarıdır. Bədiüzzaman Səid Nursi də, Axırzamanın ən əhəmiyyətli təhlükələrindən birinin ateist fəlsəfələr olacağını bildirmiş, xüsusilə darvinist və materialist fəlsəfələrin ateizmə zəmin hazırlayacaqlarına diqqət çəkmişdir:

Tabiyyun, maddiyun fəlsəfəsindən (darvinist, materialist və ateist fəlsəfənin) təvəllüd edən bir cərəyanı-nəmrudanə, (doğan inkarçı bir axın) getdikcə Axırzamanda fəlsəfəi-maddidir (materialist fəlsəfə) vasitəsiylə intişar edərək (yayılaraq) qüvvət tapıb, üluhiyyət (Allahın varlığını) inkar edəcək bir dərəcəyə gəlir. (Allahı tənzih edirik) (Emirdağ Lahikası, səh. 259)

Bu səbəblə, Bədiüzaman, hz. Mehdinin birinci vəzifəsinin, materializm fikriylə, yəni Allahı inkar etmək məqsədilə qurulmuş darvinist, materialist və ateist fəlsəfələrlə mübarizə etmək və bu fəlsəfələrin insanlar üzərindəki təsirini tam mənasıyla qaldırmaq olacağını ifadə etmişdir:

Və onun (hz. Mehdinin) üç böyük vəzifəsi olacaq: Birincisi: Fənn və fəlsəfənin tasallutiylə (təsiriylə) və maddiyun və tayabiiyyun taunu (darvinizm, materializm və ateizm epidemiyasının), bəşər içinə intişar etməsiylə (insanlar arasında yayılmasıyla), hər şeydən əvvəl fəlsəfəni… ardı...

 

Yaradılışın izah edilməsi və möhür hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlamətlərindən olacaq

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Axırzaman əlamətlərindən biri olaraq xəbər verdiyi və Elmalılı Məhəmməd Həmdi Yazır, Tirmizi və İbni Macə kimi böyük əhli-sünnə alimlərinin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən köçürdükləri dabbət-ül ərz ilə əlaqədar bəzi hədisi-şəriflərdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında “bir möhür” və “hz. Musa peyğəmbərin əsasının olacağına dair məlumatlar verildiyini görürük:

 

“Qaldı ki, Əhməd Tayalisi, Naim ibn Həmməd, Abd ibn Hamid, Tirmizi həsən hədis deyərək, İbni Macə, İbnü Cərir, İbnü Münzir, İbnü Əbi Xəttim, İbnü Mərdiyə və Beyhaki kimi şəxslərin Əbu Hüreyrə (r.ə)-dən rəvayət etdikləri bir hədisdə Rəsulullah (s.ə.v) buyurmuşdur ki: “Dabbətül ərz, Musanın əsası, Süleymanın möhürü yanında olaraq çıxacaq, möhür ilə möminin üzünü parıldadacaq, əsa ilə kafirin burnunu qıracaq (inkara əsaslanan fikir sistemlərini yox edəcək)…”  (Elmalılı tefsiri)     

apple_macintosh

“Dabbetül ərz ilə birlikdə (Süleyman Peyğəmbərin möhürü ilə Musa peyğəmbərin əsası olduğu halda) çıxar. Əsa ilə möminin üzünü parıldadar. Möhürlə də kafirin burnunu damğalayar (inkara əsaslanan fikir sistemlərini yox edəcək)…”   (Tirmizi, İbn-i Mace)      

Sözü gedən hədislər araşdırıldığında Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in,… ardı...