yalan

Hz. Mehdi (ə.s)-ın 3 vəzifəsi olacağı haqqında Risalə-i Nurda belə bəhs edilir:

 

1)  (Kastamonu Lahikası, səh. 139)

Həmbu ÜÇ VƏZAİFİ (VƏZİFƏ) BİRDƏNBİR ŞƏXSİN,YAXUD (BİR) CAMAATINBUDÖVRDƏ MÜKƏMMƏL ŞƏKILDƏ YERİNƏ YETİRMƏYİ VƏ BİRBİRİNİCƏRH ETMƏMƏSİ (bir-birinə maneolmamağı, zərərverməməyi) ÇOXUZAQ, SANKİQABİLGÖRÜLMÜR (YƏNI QEYRİ-MÜMKÜNDÜR). (Yalnız) Axırzamanda, ALİBEYTİNƏBƏVİNİN (s.ə.v) (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-insoyunun) CAMAATINURANİYƏSİNİ (NURANİCAMAATINI) TƏMSİLEDƏNHZ. MEHDİNİNVƏ CAMAATINDAKI ŞƏXS-İMƏNƏVİSİNDƏİÇTİMA EDƏ BİLƏR(MÜMKÜN OLAR, ÜÇ VƏZİFƏNİ BİRDƏN YERİNƏ YETİRƏ BİLƏR).

 

2)  (Emirdağ Lahikası, səh. 265)

Dəfələrlə məktublarımda qeyd etdiyim kimi, HZ. MEHDI AL-İ RƏSULUN (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan gələn hz. Mehdi (ə.s)-ın) TƏMSİL ETDİYİ QÜDSİ CAMAATININ ŞƏXSI MƏNƏVİSİNİN ÜÇ VƏZİFƏSİ (müqəddəs) var. Əgər qiyamət tez baş verməsə və bəşər (insanlar) tamamilə yoldan çıxmasa, o vəzifələri onun cəmiyyəti və seyidlər camaatı (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan gələnlərin) edəcəyini rəhmət-i İlahiyyədən (Allahın rəhmətindən) gözləyirik və ONUN ÜÇ BÖYÜK VƏZİFƏSİ OLACAQ.

 

(Emirdağ… ardı...