ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (12 DEKABR 2011, 22:00)

Ali İmran surəsi, 78-ci ayə: “Onlardan elə bir dəstə də vardır ki,”-münafiq dəstəsinə, bu xurafatçı dəstəsinə deyir-“oxuduqlarını Kitabdan hesab edəsiniz deyə Kitabı oxuyarkən dillərini əyib bükürlər.” Uydurmaq üçün, Quranda varmış kimi göstərib, bax, Quranı oxuyarkən dilini əyib bükərlər. “…Kitabdan hesab edəsiniz deyə…”-yəni Allahın hökmlərindən hesab edəsiniz deyə-“halbuki o, kitabdan deyil” əslində isə Allahın hökmü deyil, deyir Allah, “Onlar: “Bu, Allah qatındandır!”–deyirlər. Halbuki o, Allah qatından deyildir. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan danışırlar.”-deyir Allah, xurafat dəstəsinə.