vaciblik

Hörmətli Adnan Oktarın 26 noyabr 2013-cü il tarixli söhbətindən müsəlmanların birləşməsinin lazım olduğu ilə bağlı ayə izahları.

DİDEM ÜRER: Müəllimim, Allah Ənbiya surəsi 92 və 93-cü ayələrdə, şeytandan Allaha sığınıramHəqiqətən, bu vahid bir din olaraq sizin hamınızın dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə Mənə ibadət edin! Lakin onlar özlərinə məxsus dini öz aralarında parçalayıb dəstələrə ayrıldılar. Onların hamısı Bizim hüzurumuza qayıdacaqlar.” deyə bildirir inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Budur bax, dində bölünməyi, öz aralarında məzhəblərə, camaatlara, qruplara bölünməyi Allah qadağan edir. Quranda həmişə müsəlmanlara xitab edərkən tək bir birliyə xitab edir Allah. Möminə və möminat deyir. Yəni Suriya müsəlmanları, Misir müsəlmanları, nəqşibəndilər, nurçular yaxud Nur tələbələri, o şəkildə demir Allah. Yalnız möminlər, Quran müsəlmanlarına xitab edir. Tək bir birliyə xitab edir və müsəlmanların mütləq başçısının olmasının lazım olduğunu deyir Allah. Hər qövmün başçısının olduğunu deyir. “Birlik və bərabərlik içində olsanız, birlik, bərabərlik içində sizə bolluq, rahatlıq və təhlükəsizlik verərəm” deyir. “Əks halda qorxu və dərdi daddıraram” deyir Allah “iztirabı daddıraram” deyir. Eynilə olur. Allahın açıq-aşkar hökmünü görməzlikdən gəlmənin bir mənası yoxdur.

Bəli, dinləyirəm.

DİDFM ÜRER: Müəllimim, Rəbbimiz başqa bir ayəsində, şeytandan Allaha sığınıram, Hücurat surəsi 10-cu ayəmöminlər, həqiqətən də qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızı barışdırın və Allahdan qorxun… ardı...