vəsvəsə

Adnan Oktarın 12 noyabr 2009-cu il Çay TV və Maraş Aksu TV reportajından

 

ADNAN OKTAR: Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. “De ki, insanların Rəbbinə sığınıram”. Allah Allaha sığınmanın əhəmiyyətini ifadə edir. “İnsanların malikinə, insanların gerçək ilahına. Hiyləgərcəsinə ürəklərə vəsvəsə və şübhə salıb dayanan vəsvəsəçinin şərindən”, indi qəzetlərə baxırıq, insanların ürəyinə hiyləgərcə vəsvəsə verirlər. Məsələn, filan sümük tapıldı, ara fosil tapıldı deyir. Məsələn, ağlı zəif olan ondan vəsvəsəyə düşür. Təbii ki, yaxud din əleyhində bir ifadə deyir, yaxud dinlə  lağ edən bir ifadələrdən istifadə edir,Əstəğfirullah. Və yaxud bununla əlaqədar teatrlar, kinolar çəkilir. Yəni yüzlərlə, minlərlə vəsvəsə şəkli, qəzetlərdə, radiolarda, televiziyalarda insanlara təqdim edilir. Axırzamanın bu böyük bəlasına diqqət çəkilir. Baxın, ürəklərə vəsvəsə və şübhə salıb dayanan vəsvəsəçinin şərindən. Məsələn, Allahın varlığı haqqında şübhəyə salır, dinin varlığı haqqında, hətta öz milləti haqqında. Yəni türk milləti haqqında şübhəyə salır,deyilmi?

SERVER: Və fərq etdirmədən edir.

ADNAN OKTAR: Əlbəttə, fərq etdirmədən edir. Məsələn, qanunlarla ziddiyyət təşkil etməyən bir üslubla bunu edir. Bayaq da oxuduq məsələn, iddia edilən Ərgənəkon təşkilatının üsullarında, hiyləgərcə edir. Baxın deyir ki, hiyləgərcə, yəni sezdirmədən. Mətbuatla, televiziyalarla, radiolarla lakin görülmədən. “Ki o, insanların sinələrinə şübhə verər”, içlərinə vəsvəsə pıçıldayar. Onsuz da indi insanların bundan canı yanır. “İstər cinlərdən, istərsə insanlardan”,… ardı...

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (17 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: “Əgər şeytandan sənə bir vəsvəsə gəlsə-yəni, məsələn qəzetlərdə müsəlmanlığı, İttihad-ı İslamı, Türk İslam Birliyini gözdən salan, şövqünüzü salan, mehdiyyətə qarşı insanları passivləşdirən, gücdən salan hər hansı bir vəsvəsə gəldikdə-“Allaha sığın. Şübhəsiz ki, O, Eşidəndir, Biləndir. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman Allahı xatırlayar və dərhal həqiqəti görərlər. “Qurana görə bütün güc Allahındır”-deməlidir, düşünməlidir. Allah, əlamətləri də göstərir, darvinizm, materializm yıxılır. İttihad-ı İslam irəliləyir. Türk aləmi birləşmə mərhələsindədir, İslam aləmi birləşmə mərhələsindədir, çox asan bir İslam Birliyi olacağı görünür. Quran həqiqətləri ortaya çıxdı, internet var, televiziyalar var, gücümüz də ortadadır, Allahın izni lə biz, bu gözəl nəticəni almaq üzrəyik. “Allahı xatırlayar və dərhal həqiqəti görərlər.“Fikirləri çox aydınlaşar” deyir Allah.

 

Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

 

“Şeytan, özlərindən örtülüb gizlənən çirkin yerlərini ortaya çıxarmaq üçün onlara vəsvəsə verdi”. Münafiq də vəsvəsə verər. Zəif insanları seçər. Münafiqlərin hədəflədikləri insanlar, bir vəhşi heyvan necə belə zəif heyvanları seçir ona müsəllət olar, münafiqlər də zəif olduğuna qane olduqlarını  seçərlər, onun üzərinə yüklənərlər. Onun üçün, münafiqlər bir insanın üzərinə yükləndiyində o insan Allaha sığınacaq, çox dəqiqliklə diqqət yetirəcək. İnşaAllah. “Ve dedi ki: “Rəbbinizin sizə'”, bax, Allaha hörmətlə xitab edir “Rəbbinizin sizə bu ağacı qadağan etməsi, yalnız sizin iki mələk olmamağınız və ya əbədi yaşayanlardan qılınmamağınız üçündür.” Yəni “əbədi yaşamağınızı əngəlləmək üçün belə bir vəziyyət var” deyir. Allahın bu ağacdan uzaq dayanmağınızı istəməsinin səbəbi: “sizin əbədi yaşamağınızı istəmədiyi üçündür. Amma yesəniz, əbədi yaşayacaqsınız” deyir. Ağacı yaradan Allahdır, əbədi yaşamağı yaradacaq olan da Allahdır. Axmaq şeytan və münafiqlər də elədirlər, Allahın öz qanununa güc çatdıra bilməyəcəyinə inanırlar. Yəni öz qanununu idarə edə bilməyəcəyinə inanır. Yəni o ağacdan yesə, “bir daha Allah onu, özünü idarə edə bilməz” deyir. İnşaAllah. “Və həqiqətən, mən sizə öyüd verənlərdənəm deyə and da içdi“, bax münafiq dini ifadələrdən istifadə edər, münafiqlər öyüd verməyə də çox maraqlı olarlar. Ona-buna öyüd verərlər, bax, mənim məqsədim səni qurtarmaqdır, yaxşılıq etməkdir. Bax, “həqiqətən” deyir, bir də “həqiqətən, mən sizə öyüd verənlərdənəm”, tam münafiq üslubudur. “deyə and da içdi”, inandırmaq üçün Allahın adından istifadə edir.

quran_karim