Adnan Oktarın 12 noyabr 2009-cu il Çay TV və Maraş Aksu TV reportajından

 

ADNAN OKTAR: Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. “De ki, insanların Rəbbinə sığınıram”. Allah Allaha sığınmanın əhəmiyyətini ifadə edir. “İnsanların malikinə, insanların gerçək ilahına. Hiyləgərcəsinə ürəklərə vəsvəsə və şübhə salıb dayanan vəsvəsəçinin şərindən”, indi qəzetlərə baxırıq, insanların ürəyinə hiyləgərcə vəsvəsə verirlər. Məsələn, filan sümük tapıldı, ara fosil tapıldı deyir. Məsələn, ağlı zəif olan ondan vəsvəsəyə düşür. Təbii ki, yaxud din əleyhində bir ifadə deyir, yaxud dinlə  lağ edən bir ifadələrdən istifadə edir,Əstəğfirullah. Və yaxud bununla əlaqədar teatrlar, kinolar çəkilir. Yəni yüzlərlə, minlərlə vəsvəsə şəkli, qəzetlərdə, radiolarda, televiziyalarda insanlara təqdim edilir. Axırzamanın bu böyük bəlasına diqqət çəkilir. Baxın, ürəklərə vəsvəsə və şübhə salıb dayanan vəsvəsəçinin şərindən. Məsələn, Allahın varlığı haqqında şübhəyə salır, dinin varlığı haqqında, hətta öz milləti haqqında. Yəni türk milləti haqqında şübhəyə salır,deyilmi?

SERVER: Və fərq etdirmədən edir.

ADNAN OKTAR: Əlbəttə, fərq etdirmədən edir. Məsələn, qanunlarla ziddiyyət təşkil etməyən bir üslubla bunu edir. Bayaq da oxuduq məsələn, iddia edilən Ərgənəkon təşkilatının üsullarında, hiyləgərcə edir. Baxın deyir ki, hiyləgərcə, yəni sezdirmədən. Mətbuatla, televiziyalarla, radiolarla lakin görülmədən. “Ki o, insanların sinələrinə şübhə verər”, içlərinə vəsvəsə pıçıldayar. Onsuz da indi insanların bundan canı yanır. “İstər cinlərdən, istərsə insanlardan”, məsələn Axırzamanda insanlara ən çox  narahatlıq verəcək dəccal, dəccaliyyət, məsələn, Darvin, Marks, Stalin, yəni bütün Axırzamanın bu azğınları bunlar insandır. “Və istərsə cinlərdən” və istərsə də cin şeytanlardan. İnsanlar, məsələn, durduq yerə vəsvəsəyə düşürlər, şübhəyə düşürlər, bu şübhələrə görə xoşbəxt ola bilmirlər. Quran Nas surəsində buna da işarə edir.