vəli

Muxyiddin İbnül-Ərəbi–Allah onun sirrini müqəddəs etsin-həzrətləri, Hakim ət-Tirmizi-Allah onun sirrini müqəddəs etsin-həzrətlərinin “Hatəmül-övliya”da soruşduğu sualları cavablandırmaq üçün yazdığı “əl-Cavabül-Müstəqim” adlı əsərində belə buyurmuşdur:

 

“(Hz. Mehdi (ə.s)), ….MÜLKÜN DÖVRÜ ONUNLA BİTƏR VƏ VƏLİLİK ONUNLA SONA ÇATAR…”.   (El-Cevabü’l-Müstakim amma Seele anhü et-Türmizi el-Hakim, Bayezid, no: 3750, 242b yaprağı)

62

 

Hz. Mehdi (ə.s) ən böyük vəli, ən yüksək elm sahibi adam olacaq, Müsəlmanlara tam sahiblənəcəkdir

Möminlərin Əmiri (s.ə.v) Həzrətləri, İmam Mehdi (ə.s)-ın fəzilətlərilə əlaqədar belə söyləyir : “Ən çox qorunmağı təmin edən və ən yüksək elmə sahib olan və ən çox qohumlarına yaxşılıq edən odur.”

[Qeybəti – Numani]

R0414