Muxyiddin İbnül-Ərəbi–Allah onun sirrini müqəddəs etsin-həzrətləri, Hakim ət-Tirmizi-Allah onun sirrini müqəddəs etsin-həzrətlərinin “Hatəmül-övliya”da soruşduğu sualları cavablandırmaq üçün yazdığı “əl-Cavabül-Müstəqim” adlı əsərində belə buyurmuşdur:

 

“(Hz. Mehdi (ə.s)), ….MÜLKÜN DÖVRÜ ONUNLA BİTƏR VƏ VƏLİLİK ONUNLA SONA ÇATAR…”.   (El-Cevabü’l-Müstakim amma Seele anhü et-Türmizi el-Hakim, Bayezid, no: 3750, 242b yaprağı)

62