uzatmaq

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in səhabələrin saçlarını uzatdıqlarına dair bəzi hədisləri

(Sünen’i Neseî, Cild 7-8, Hadîs No: 5030) “Bera (rədiyallahu ənh)-dən; Rəsulullah (Səlləllahu əleyhi vəsəlləm)-ə qədər gözəl kimsə görmədim. Qırmızı jiletini geyinmiş, saçları çiyinlərinə çatırdı.” (Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3635.)

 53

(Kütüb-i Sitte, Cild 7, Hadîs No: 2122)  “…Əbu Katadə (rədiyallahu ənh) izah edir: – “Ey Allahın Elçisi! dedim. Mənim çiyinlərimə qədər tökülən (gur) saçlarım var, darayıb tənzimləyimmi? Bəli! dedi. Ona qulluq et (saçlarına fikir ver). Ravi deyir ki: “Əbu Katadə “Bəli ona (saçlarına) qulluq et! Sözünə görə, gündə iki dəfə qulluq edər və saçlarını yağlayardı.”

                                   53                                           

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3631)“(Əbu Talibin qızı) Ümmü Hanı (rədiyallahu ənh) belə demişdir: – “Rəsulullah… ardı...