Türkiyə

Adnan Oktarın 7 may 2011 A9 Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram; “Və səbir et. Həqiqətən Allah, yaxşılıq edənlərin əcrini itirməz. Sizdən əvvəlki nəsillərdən onlardan qurtardığımızdan çox azı xaricində yer üzündə pozğunluğun qarşısını alacaq fəzilət sahibi kəslər olmalı deyildimi? Zülm edənlər isə, içində olduqları rifahın arxasına düşdülər. Onlar, günahkarlar idi.” “Xalqı, islah edən kəslər varkən, Rəbbin o ölkələri zülm ilə həlak edəcək deyildi.”

“Xalqı islah edən kəslər ikən”, yəni hz. Mehdi (ə.s) varkən, hz. Mehdi (ə.s) fəaliyyət göstərərkən, Rəbbin o ölkələri zülm ilə həlak edəcək deyil. Eyni zamanda ayənin bir mənası da budur. Ona görə, Türkiyə həmişə rahatlıq içində olacaq. Nə bölünər, nə parçalanar, nə qırılar, nə yıxılar heç bir şey olmaz, inşaAllah. Türk İslam Birliyi, gurultu ilə gələcək. Biz bunları, şirin gözəl xatirə olaraq izah edirik. 2 il sonra yenə qarşınızdayıq, 5 il sonra yenə qarşınızdayıq. Amma hər dəfə heyrətlər içində qalacaqsınız. Bədiüzzaman doğru söyləyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) doğru söyləmişdir, ayələr doğrudur. Allah var, Peyğəmbər (s.ə.v) doğru söyləyir, din doğrudur, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisləri, izah etdiklərimin hamısı doğrudur. Hadisələr doğrudur, Bədiüzzamanın dedikləri doğrudur. Bədiüzzaman deyir; “gözümlə görmədiyimi izah etmədim” deyir. Doğru söyləyir, Bədiüzzaman bütün ömrü dürüst keçmiş bir adamdır. Hər dediyi doğrudur. Bədiüzzaman böyük nemətdir. Yəni, qiymətini bilməyən bəzi… ardı...

 

ADNAN OKTAR-IN A9 TV, QAZİANTEP OLAY TV VƏ KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ

(21 MAY 2011; 00:30)

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Muminun surəsi, 29 “Və de ki:” Allah, hz. Nuh (ə.s)-a istiqamətli olaraq, “Rəbbim, məni müqəddəs bir yerdə endir” müqəddəs bir yer. Hz. Nuh (ə.s), gəmidən harada endi? Türkiyədə. Nə deyir Allah? “Müqəddəs bir yerdə endir” Hz. Mehdi (ə.s) haradan çıxır? Türkiyədən, inşaAllah. “Sən sığınacaq verənlərin ən yaxşısısan.”

bankoboev-ru_koran_svyaschennaya_kniga_musulmanŞeytandan Allaha sığınıram. Muminun surəsi, 40 “(Allah) Dedi ki: “Az bir müddət (gözlə), onlar həqiqətən peşman olacaqlar” deyir Allah. 40-cı ayə, dəccaliyyət 40 il davam edir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın dəccal qarşısındakı mübarizəsi 40 ildir. “Az bir müddət gözlə” deyir Allah, “onlar həqiqətən, peşman olacaqlar” deyir.

 

 

BİZ, İMANI QURTARMAQ VƏ QURANA XİDMƏT ETMƏK ÜÇÜN, MƏKKƏDƏ OLSAQ DA BURAYA GƏLMƏK LAZIMDI …

 

                               BƏDİÜZZAMAN SƏİD NURSİ

 

DÖRDÜNCÜSÜ: SƏNİN MƏKTUBUNDAN  MƏNİM İSTİRAHƏTİMİ VƏ ƏGƏR İXTİYARIM OLSA, MƏNİM ŞAM VƏ HİCAZ TƏRƏFİNƏ GETMƏYİMƏ DAİR SİZİN HÖKUMƏT-İ HAZIRAYA MÜRACİƏT MADDƏSİ İSƏ:

ƏVVƏLA:
BİZ, İMANI QURTARMAQ VƏ QURANA XİDMƏT ÜÇÜN, MƏKKƏ DƏ OLSAQ BURAYA GƏLMƏK LAZIMDIR. ÇÜNKİ, ƏN ÇOX BURADA EHTİYAC VAR. MİNLƏRLƏ RUHUM OLSA, MİNLƏRLƏ XƏSTƏLİKLƏRƏ MÜBTƏLA (TUTULMUŞ) OLSAM VƏ ZƏHMƏT ÇƏKSƏM, YENƏ BU MİLLƏTİN İMANINA VƏ SƏADƏTİNƏ XİDMƏT ÜÇÜN BURADA QALMAĞA QURANDAN ALDIĞIM DƏRSLƏ QƏRAR VERDİM VƏ VERMİŞİK.

İkincisi: Mənə qarşı hörmət yerinə təhqir görmək nöqtəsini məktubunuzda bəyan edirsiniz. “MİSİRDƏ, AMERİKADA OLSAYDINIZ, TARİXLƏRDƏ HÖRMƏTLƏ YAD EDİLƏCƏKDİNİZ” DEYƏRSİNİZ.

Əziz, diqqətli qardaşım,

BİZ, İNSANLARIN HÖRMƏT VƏ EHTİRAMINDAN (HÖRMƏT GÖSTƏRMƏSİNDƏN) VƏ ŞƏXSİMİZƏ AİD HÜSNÜ-ZƏNN VƏ TƏKLİF VƏ HEYRANLIQLARINDAN, BƏYƏNMƏLƏRİNDƏN MƏQSƏDİMİZ ETİBARİLƏ HƏQİQƏTƏN QAÇIRIQ. XÜSUSƏN AÇIQ BİR RİYAKARLIQ OLAN ŞÖHRƏTPƏRƏSTLİK VƏ CAZİBƏDAR BİR ÖYÜNMƏ (ÖZÜNÜ BƏYƏNDİRMƏYƏ ÇALIŞMAQ) OLAN TARİXLƏRƏ PARLAQ KEÇMƏYİ VƏ İNSANLARA YAXŞI GÖRÜNMƏK İSƏ, NURUN BİR ƏSASI VƏ PEŞƏSİ OLAN İXLASA ZİDDİR. ONU… ardı...

 

Səid Özdəmir Ağabəyin Bədiüzzaman Həzrətləri ilə bağlı olan bir xatirəsi:

 

“Mən Hicaza getmək istədiyimi söyləyəndə: ‘Niyə gedirsən?’ – deyə soruşdu. ‘Əfəndim, məmləkətin halını görürsünüz. Getdikcə daha da pisləşəcək. Orada olsam uşaqlarım da xilas olar, mən də” dedim.

 

“QARDAŞIM”, – DEDİ, – ‘MƏN ORADA OLMUŞ OLSAYDIM ƏKSİNƏ BURA GƏLƏRDİM. İSLAM ALƏMİNİN QAPISININ KİLİDİ TÜRKİYƏDƏDİR. BU KİLİD BU QAPINI İSLAM ALƏMİNİN ÜZÜNƏ AÇACAQ. BURADAN GETMƏK ÜÇÜN QƏTİYYƏN İCAZƏ VERİLMİR” DEDİ.

19