Hz. Mehdi (ə.s) Türkiyədən çıxacaq və mübarizəsinin sonuna qədər ayrılmayacaq

“MEHDİ ROMADAN, türklərdən (çünki, əvvəldən Türkiyəyə Roma diyarı deyilirdi.) ayrılmayacaq.”

(İş’afü’r-Rağıbîn’den naklen Tılsımlar Mecmuası, Bediüzzaman Said Nursi, səh. 212)


R0278