Tur surəsi 42

Tur surəsi 42-ci ayəsinin təfsiri

ADNAN OKTAR: İmansız münafiqlərə Allah belə hiyləgər tülkü görünüşünü verir. Allah məhv edir; mənəvi cəhətdən, maddi olaraq çökdürər. Möminlərdə də asanlıq, fərahlıq, nur, işıq, aydınlıq, bərəkət, bolluq meydana gətirər Cənab Allah, maşaAllah. Bədiüzzaman, Tur surəsi 42-ci ayədə münafiqləri açıqlayır. Çox gözəldir Bədiüzzamanın təfsiri; çox təfərrüatlı, çox ağıllı, dolaşıq tərəfləri çox gözəl vurğulayan bir üslubu vardır. Şeytandan Allaha sığınıram. Tur surəsi 42; Yoxsa bir hiylə qurmaq istəyirlər?” Demək ki, müsəlmanlara tələ qurmaq üçün küfr hər an tətikdə və pusqudadır. “Amma kafirlər özləri o hiylənin qurbanı olacaqlar” Nə etmək istəyir? Müsəlmanları parçalamaq, birliyini pozmaq.

Məsələn hz. Mehdi (ə.s)-ın camaatını düşünək. Onu pozmaq, onu ictimaiyyətdə çətin vəziyyətə salmaq, etibarını sarsıtmaq üçün münafiqlər var gücləriylə cəhd göstərəcəklər. Amma Cənabi Allah deyir ki; “yoxsa  bir hiylə qurmaq istəyirlər?” “Səni parçalamaq, gücünü qırmaq, təsirsiz hala gətirməkmi istəyirlər?” “ Amma kafirlər özləri o hiylənin qurbanı olacaqlar “. Allah “öz hiylələrini öz başlarına çevirəcəyəm” deyir. Bax, Bədiüzzaman indi açıqlayır. “Və yaxud fitrətləri pozulmuş, vicdanları çürümüş,” bax; “fitrətləri pozulmuş,” insani fitrətini itirmiş; “vicdanları çürümüş,” belə tam satılmış namərd; “vicdanları çürümüş yalançı,” bu Bədiüzzamanın bir kəramətidir, bax; “yalançı münafiqlər,” demək ki, yalançılıq edir.

Çıxır orada, burada; hoqqabazlıq, təlxəklik, fırıldaqçılıq, yalançılıq, kələkbazlıq, yalançılıq… ”… ardı...