Tur surəsi 42-ci ayəsinin təfsiri

ADNAN OKTAR: İmansız münafiqlərə Allah belə hiyləgər tülkü görünüşünü verir. Allah məhv edir; mənəvi cəhətdən, maddi olaraq çökdürər. Möminlərdə də asanlıq, fərahlıq, nur, işıq, aydınlıq, bərəkət, bolluq meydana gətirər Cənab Allah, maşaAllah. Bədiüzzaman, Tur surəsi 42-ci ayədə münafiqləri açıqlayır. Çox gözəldir Bədiüzzamanın təfsiri; çox təfərrüatlı, çox ağıllı, dolaşıq tərəfləri çox gözəl vurğulayan bir üslubu vardır. Şeytandan Allaha sığınıram. Tur surəsi 42; Yoxsa bir hiylə qurmaq istəyirlər?” Demək ki, müsəlmanlara tələ qurmaq üçün küfr hər an tətikdə və pusqudadır. “Amma kafirlər özləri o hiylənin qurbanı olacaqlar” Nə etmək istəyir? Müsəlmanları parçalamaq, birliyini pozmaq.

Məsələn hz. Mehdi (ə.s)-ın camaatını düşünək. Onu pozmaq, onu ictimaiyyətdə çətin vəziyyətə salmaq, etibarını sarsıtmaq üçün münafiqlər var gücləriylə cəhd göstərəcəklər. Amma Cənabi Allah deyir ki; “yoxsa  bir hiylə qurmaq istəyirlər?” “Səni parçalamaq, gücünü qırmaq, təsirsiz hala gətirməkmi istəyirlər?” “ Amma kafirlər özləri o hiylənin qurbanı olacaqlar “. Allah “öz hiylələrini öz başlarına çevirəcəyəm” deyir. Bax, Bədiüzzaman indi açıqlayır. “Və yaxud fitrətləri pozulmuş, vicdanları çürümüş,” bax; “fitrətləri pozulmuş,” insani fitrətini itirmiş; “vicdanları çürümüş,” belə tam satılmış namərd; “vicdanları çürümüş yalançı,” bu Bədiüzzamanın bir kəramətidir, bax; “yalançı münafiqlər,” demək ki, yalançılıq edir.

Çıxır orada, burada; hoqqabazlıq, təlxəklik, fırıldaqçılıq, yalançılıq, kələkbazlıq, yalançılıq… ” Yalançı münafiqlər hiyləgər dinsizlər kimi, əllərinə keçməyən hidayətdən xalqları aldadıb çevirmək, hiylə edib çevirməkmi istəyirlər ki, sənə qarşı gah kahin, gah məcnun, gah sehrbaz deyib, özlərinin belə inanmadıqları halda başqalarını inandırmaqmı istəyirlər?” deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə edilən böhtanları izah edir. Hz. Mehdi (ə.s)-a baxan yönüylə, əslimizə baxan şəkliylə şərhlər edərsək; “hiyləgər dinsizlər kimi, əllərinə keçməyən hidayətdən xalqları aldadıb çevirmək, hiylə edib çevirməkmi istəyirlər?” “Çünki, bunlar gizli dinsizdir” deyir Bədiüzzaman. Yalançı, saxtakar, gizli dinsiz. Onun üçün nifrət edir müsəlmanlara.

Müsəlmanları bölmək istəyir. Allah deyənlərə qarşı içində kin var. Ələvisinə, şiəsinə, vəhabisinə, hamısına qarşı içində bir nifrət olar. “Lə iləhə illəllah Muhammədən Rəsulullah” deməsi onun coşğusunu artırmır. Əksinə, nifrətini artırır. Əlinə keçmiş bir fürsət olaraq görüb, müsəlmanları yox etmək üçün azğın bir dildən istifadə edir. “Belə hiyləbaz yalançıları insan sayıb hiylələrindən, inkarlarından təsirlənmiş olaraq zəiflik göstərmə”. “Belə hiyləbaz yalançıları” hiyləgər, yalançı, fırıldaqçı, “yalançıları insan sayıb hiylələrindən, inkarlarından təsirlənmiş olaraq zəiflik göstərmə. Bəlkə də daha çox cəhd göstər.”  Müsəlman belə bir şey gördümü , istinasız olaraq, qarşılıqsız olaraq daha çox cəhd göstərər, inşaAllah.

Hiyləbaz, yalançı nə edər? Özünə bənzətməyə çalışacaqdır müsəlmanı. Nə edəcək? Hidayətdən məhrum olan özüdür, hidayətdən məhrum etmək üçün nə edəcək? İndi desə ki, dinsiz olduğunu açıqlasa, təbii  ki, kimsə vecinə almaz. Müsəlman olduğunu açıqlasa, ondan da bir şey edə bilməz. Nə deyəcək? Mən səndən daha yüksək müsəlmanam; daha məlumatlı, daha təqva, daha üstün müsəlmanam. Təqva olması üçün nə etməlidir? Quranla çıxsa, bunu deyə bilmir. Çünki Quranda; “bütün müsəlmanlar bərabər mövqedədir” deyir. Hökmlər eynidir, hər kəsə eyni hökmü tətbiq edəcək. O zaman deyir ki; “mən Qurana inanıram, amma sənin bir çatışmazlığın var” deyir, “sən xurafata inanırsan. Mən səndən xurafat cəhətdən üstünəm” deyir.

“Daha təqvalıyam” deyir. Bax, “məndə nə xurafatlar, nə halallar, nə haramlar var” deyir. “Mənim halallarım və haramlarım, sənin halal və haramlarınla uyğunlaşmır” deyir. “Mən həqiqi dini təmsil edirəm, sən saxtasan” deyir müsəlmana. “Mənim meydana gətirdiyim dini sən yaşaya bilməzsən” deyir. “Mən o qədər kompleks, o qədər əlavəli, xurafatlarla qarmaqarışıq hala gətirilmiş bir din yaşayıram” deyir. “Belə hiyləbaz yalançıları insan sayıb hiylələrindən, inkarlarından təsirlənmiş olaraq zəiflik göstərmə.” Çünki, bunlar həmişə əhli- sünnə iddiasıyla, ehtiyatlılıq iddiasıyla, təqva iddiasıyla ortaya çıxdığı üçün müsəlmanlara böyük bir təzyiq qura bilərlər və təsirlənə bilərlər. Ki, Bədiüzzamana elə etdilər.

Bədiüzzamana o zamanın bəzi saxtakar alimləri, bəzi fırıldaq alimləri əhli-sünnə mövzusunda; “iyirmi mövzuda, otuz mövzuda, qırx mövzuda əhli-sünnəyə uyğunluq yoxdu” dedilər. Və Bədiüzzamana qarşı küfrlə ittifaq etdilər . Küfrlə əməkdaşlıq etdilər və onu çox çətin vəziyyətə salmağa çalışdılar. Bədiüzzaman izahatında eyni zamanda onlara da işarə edir. “Çünki, onlar öz nəfslərinə hiylə qurarlar, özlərinə zərər edərlər. Və onların pislikləri, müvəffəqiyyətləri keçicidir.” Müsəlmanı ,məsələn, xəbər verər, həbs etdirə bilər və yaxud, ictimaiyyətdə səhv  təqdim etməyə çalışa bilər , amma “onların pislikləri və müvəffəqiyyətləri keçicidir yəni istidracdır.” Yəni, “onlar onu kəramət kimi görə bilərlər amma kafirdə olan müvəffəqiyyətdir” deyir. Yəni, istidrac göstərərlər. “Bir məkri- İlahidir (onların hiylələrinə qarşılıq Allahın nizamı, oyunudur).” “Allahın məkridir” deyir. Allahın onlara qarşı bir nizamıdır, inşaAllah. Yəni, etdikləri oyundur. Və “Allah ayaqlarına dolandıracaqdır” deyir, inşaAllah.

images (5)