Tövbə surəsi 32 33 40 42-52 55-57

Tövbə surəsi, 32, 33, 40, 42- 52, 55- 57-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Tövbə surəsi, 32-ci ayə Şeytandan Allaha sığınıram: 32: Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Televiziyalarda, orada-burada danışaraq İslamı, Quranı dayandırmaq istəyirlər. Darvinizmi, materializmi isə yaymaq istəyirlər. Allah isə buna yol verməz, kafirlərin xoşuna gəlməsə də, O, Öz nurunu tamamlayar. Cənabı Allah “dinini bütün dinlərə üstün edib, dünya hakimi etmək istəyir” -deyir. 33: Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Elçisini doğru yol göstəricisi və haqq din ilə göndərən Odur. Nə olacaqmış? İslamiyyət bütün dinlərə üstün olacaq, yəni dünya hakimi olacaq, inşaAllah. 40: Əgər siz Peyğəmbərə kömək etməsəniz, bilin ki, Allah ona artıq kömək göstərmişdir. Əgər insanlar Hz. Mehdi (ə.s)- a kömək etməzsə… Ayənin işarəsi budur. Bu Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- ə gəlmiş bir ayədir. Əsrimizə baxan tərəfiylə, “siz hz. Mehdi (ə.s)- a kömək etməsəniz, bilin ki, artıq Allah ona kömək etmişdir”. Yəni köməyə ehtiyacı yoxdur. O vaxt kafirlər onu iki nəfərdən ikincisi olaraq Məkkədən çıxartdılar. O iki nəfər mağarada olarkən onlardan biri öz yoldaşına (Əbu Bəkrə) dedi: “Qəm yemə, Allah bizimlədir!” Bundan sonra Allah ona arxayınlıq nazil etdi”. İkidən biri,… ardı...