tanınmamaq

Hz. Mehdi (ə.s) ilk çıxarkən tanınmaz

İmam Rəbbani həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun əsrin əvvəllərində olacağını bildirmiş, öz dövründə əsrin əvvəlindən on səkkiz il keçmiş olmasına baxmayaraq bu zühurun reallaşmadığını ifadə etmişdir:

Halbuki, bu doğuş, Mehdinin zühuru zamanında olacaq zühur deyil. Çünki, ONUN ZÜHURU, ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ olacaq. Hal-hazırda isə, əsrin əvvəlini, on səkkiz il keçmiş vəziyyətdədir. İmamRabbani, MektubatRabbani, 381. Mektup, səh.1184

 zlemxf1

İmam Rəbbani həzrətlərinin “ONUN ZÜHURU ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ OLACAQ” ifadəsi hz. Mehdinin zühur əlamətlərinin əsrin əvvəllərində reallaşmağa  başlayacağı mənasındadır, yoxsa əsr əvvəlində hz. Mehdi (ə.s.) dərhal zühur edəcək, İslam əxlaqı dərhal hakim olacaq və hz. Mehdi (ə.s) görünər-görülməz dərhal xalq tərəfindən tanınacaq mənasında deyil.

Necə ki, İmam Rəbbani həzrətlərinin dediyi kimi HİCRİ 1400-CÜ İLDƏN DÖVRÜMÜZƏ QƏDƏR OLAN 30 İLLİK MÜDDƏT İÇƏRİSİNDƏ HZ. MEHDİNİN ZÜHURU ÜÇÜN PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN BƏHS ETDİYİ BÜTÜN ƏLAMƏTLƏR DEMƏK OLAR Kİ, HAMSI ÇIXMIŞDIR. (Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətləri üçün

baxın.

http://www.hazretimehdi.com/cikis.php

 

İmam Rəbbani həzrətlərinin bu sözündə istifadə etdiyi “BU ANDA BELƏ, ƏSRİN ƏVVƏLİNİ, ON SƏKKİZ İL KEÇMİŞ VƏZİYYƏTDƏDİR.” Ifadəsi də əhəmiyyətlidir. İmam Rəbbani həzrətləri bu sözüylə əgər ki,Mehdi çıxmış olsaydı, kəşf və kəramət sahibi vəli bir insan olaraq özünün də əsr əvvəlindən… ardı...