Taha surəsi 114-125 102-104

Hörmətli Adnan Oktarın 29 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Taha surəsi ilə əlaqədar verdiyi izahlar.

ADNAN OKTAR: Taha surəsi 114-cü ayədə deyilir, şeytandan Allaha sığınıram: “Haqq Hökmdar olan Allah ucadır! Onun ayələrinin vəhyi sənə tamamlanmayınca Quranı oxumağa tələsmə və: “Ey Rəbbim! Elmimi artır!”–de.” Müsəlmanlar da, elmlərinin artması üçün Allaha dua etməlidirlər. “Ey Rəbbim, elmimi artır!”-deməlidirlər. Biz də Allaha: “Ey Rəbbim, elmimizi artır!”-deyə dua edirik. “Quranı oxumağa tələsmə”, deməli, Quran düşünərək, təfəkkür edərək, başa düşərək, yavaş-yavaş oxumaq lazımdır. “Biz bundan əvvəl Adəmlə də əhd bağlamışdıq. Lakin o, əhdi unutdu və Biz onda əzm (qərarlılıq) görmədik.”

Allah, burada Adəm (ə.s)-da olan iki şeyə diqqət çəkir. Birinci, verdiyi əhdini unutmasına, ikinci isə əzmkarlıq göstərməməsinə. Allah: “Əzm görmədik”-deyir. Müsəlmanın yaddaşı çox güclü olmalı, çox diqqətli olmalı, ikincisi də əzmkar olmalıdır. İnşaAllah dini yaymada, İttihad-ı İslamda, Türk-İslam Birliyində, Allahı sevməkdə, Allah qorxusunda, Qurana xidmətdə əzmkar (qərarlı) olmalı, heç bir şəkildə diqqəti dağılmamalıdır. “Bir zaman mələklərə: “Adəmə səcdə edin!” – demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, inadkarlıq etdi.” Yəni mən “səcdə etmərəm” dedi. Allah Adəm (ə.s)-a səcdə etdirir, bu isə ona çətin (ağır) gəlir. Hz. Adəm (ə.s)-ın qarşısında əyilmək, səcdəyə qapanmaq çətin gəlir, buna razı olmur.

Şeytandan Allaha sığınıram, Allah: “Biz… ardı...