təşkil etmək

Adnan Oktarın 5 may 2011 A9 Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Nur surəsi, 11-ci ayə “Doğrusu, uydurulmuş bir yalanla gələnlər, sizin içinizdən birlikdə davranan bir topluluqdur;” Müsəlmanlar öz içində yalandan, dedi-qodudan şiddətlə qaçacaqlar. “Siz onu özünüz üçün şər saymayın, əksinə o sizin üçün bir xeyirdir. Onlardan hər bir adama qazandığı günahdan (bir cəza) vardır. Onlardan (böhtanın-günahın) böyüyünü yüklənənə isə böyük bir əzab vardır.” Allah böhtanı təşkil edən, daha çox günaha girir, amma böhtana məruz qalanın əleyhinə olmaz deyir.

Yəni onun lehinə olar deyir. Çünki savab qazanmış olar. Böhtan atan adamın savabları da onun üstünə keçər. Bu səbəbdən, çox lehinə bir vəziyyət olmuş olar. Allah onu söyləyir. “Onu eşitdiyiniz zaman, kişi möminlər və qadın möminlərdən öz nəfsləri adına elə bir zənn edib: “Bu, açıq uydurulmuş böhtandır” demələri lazım deyildi mi?” Məsələn, müsəlmanlar haqqında, baron qəzetində bir böhtan atılır. Baxırsan saqqallı, cübbəli adam inanır. Qaz kimi inanır. Ağzı açıq, “vay-vay” deyir. Halbuki, mütləq araşdırılması lazımdır. Səmimi müsəlman, doğrudur mu, yoxsa səhvdir mi deyə araşdıracaq, inşaAllah.

Baxın, Allah deyir ki; “Ona qarşı dörd şahidlə gəlmələri lazım deyildi mi?” Dörd  saleh şahid. “Şahidləri gətirmədiklərinə görə, artıq onlar Allah qatında yalançıdırlar.” Deməli, müsəlmana böhtan atmaqdan şiddətlə qaçmaq lazımdır. İsbat… ardı...

 

Təkamül nəzəriyyəsi Quranla ziddiyyət təşkil edir

İndiki vaxtda bəzi müsəlmanlar təkamül nəzəriyyəsinə inanan dairələrin sayca çox olmalarından və ya bu kəslərin ümumiyyətlə “elm adamı” sifəti ilə tanınmalarından səhv istiqamətdə təsirlənir, bu səbəblə də təkamül nəzəriyyəsini yanlışlıqla müdafiə edirlər. Halbuki bu kəslərin əllərində Allahın insanları təkamüllə yaratdığına dair nə elmi bir dəlil, nə də bu iddialarını Qurandan təstiqləyən hər hansı bir ayə var.

Təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən müsəlmanlar, darvinizmin təsadüf iddiasını görməməzlikdən gəlirlər.

Təkamül nəzəriyyəsinin Yaradılış ilə ziddiyyət təşkil etmədiyini irəli sürənlərin ən əhəmiyyətli yanılması, təkamül nəzəriyyəsinin təməl iddiasının “canlıların bir-birlərindən inkişaf edərək ortaya çıxdığı” müddəası olduğunu zənn etmələridir. Bu yanılma içində də, “Allah canlıları bir-birlərindən təkamülləşdirərək yaratmış ola bilər, bunda qarşı çıxacaq nə var?” deyə düşünürlər. Halbuki gözardı etdikləri əhəmiyyətli bir həqiqət vardır: Təkamülü müdafiə edənlər ilə yaradılışı müdafiə edənlər arasındakı təməl fərqlilik, “canlılar ayrı-ayrımı ortaya çıxdılar, yoxsa bir-birlərindən inkişaf edərəkmi ortaya çıxdılar” sualı deyil. Əsl mövzu, “canlılar təsadüflərlə və təbiət hadisələriyləmi meydana gəldilər, yoxsa şüurlu bir şəkildəmi yaradıldılar?” sualıdır.

Təkamül nəzəriyyəsi cansız maddələrin təsadüflər nəticəsində bir yerə gələrək, yenə təsadüfən inkişaf edən təbiət hadisələri nəticəsində canlılığın elementlərini və nəhayət canlılığı meydana gətirdiyini iddia edər. Fərqli canlı növlərinin də, yenə təsadüflər və təbiət hadisələri ilə, heç bir şüurlu müdaxilə və… ardı...