təsir

“Həmin dövrdə insanların hər hansı birinin etdiyi bir günah bəzən daha da böyüyər, yayılar, yüz olar … həmin dövrdə, xüsusəndə 40-50 il sonra, pisliklər, günahlar  onu (günahkarın) edənin üstünə  düşməz, milyonlarla müsəlmanın hüquqları tapdanar. 40-50-il sonra bu kimi hadisələr çox olacaq.” (Qədim Said dönəmi əsərləri, Xütbeyi şamiyə, s. 350-1)

 1

 

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə isə küfrün təsiri tamamilə sona çatacaq -2-

Bədiüzzaman həzrətləri öz dövründə etdiyi imani çalışma ilə dinsizliyə fikirlə əhəmiyyətli bir zərbə endirmişdir. Ancaq, bu fikri zərbə küfrü tamamilə yox edici deyil, TƏSİRİNİ AZALDAN BİR FİKRİ ZƏRBƏDİR.

Ustadımız, Şamiyədəki Xütbədə, hicri 1371-ci il (miladi 1952-ci) ildən sonra İslam aləmində meydana gələcək inkişafları izah etmişdir. Bu xütbəsində küfrün tam olaraq təsirsiz hala gətirilməsini isə, hz. Mehdi (ə.s) dövründə olacağını demiş və hicri 1371-ci ildən təxminən “30-40 İL SONRA”, “YARIM ƏSR SONRA”, hicri 1400 –cü ildən etibarən küfrün tam məğlub olmasının reallaşacağını söyləmişdir.

download

Bəli, İNDİ OLMASA DA 30-40 İL SONRA fənn və həqiqi bacarıq (elm və fənlərlə öyrənilən məlumat) və mədəniyyətin yaxşı və faydalı istiqamətlərini o üç qüvvətlə təchiz edib, cihazatını verib (lazımlı ehtiyacını qarşılayıb), O DOQQUZ MANELƏRİ MƏĞLUB EDİB DAĞITMAQ ÜÇÜN həqiqətləri araşdırma meylini və insaf, insan sevgisini o doqquz düşmən tayfasının (sinfinin) cəbhəsinə göndərmiş, inşaAllah YARIM ƏSR SONRA ONLARI DARMADAĞIN EDƏCƏK. (XütbəiŞamıyə, səh. 25)

İndi olmasa da 30-40 il sonra olacaq

Burada Bədiüzzaman həzrətləri küfrün məğlub olmasının nə vaxt olacağının tarixini verir. “İNDİ DEYİL”, yəni mənim yaşadığım dövrdə deyil, 30-40 İL SONRA, yəni hicri 1371-ci ildən 30-40 il sonra” deyir.

Hicri 1371 + 30 = hicri 1401 =… ardı...