Təşbehli ayələr

Təşbehli ayələr ilə əlaqədar şərhlər

ADNAN OKTAR: Allah Haqqə surəsinin 32-ci ayəsində buyurur: “Daha sonra onu yetmiş arşın uzunluğunda zəncirlə bağlayın!” ayədə yeddi rəqəmi keçir və bu yetmiş arşın ilə görəsən Allah bildiyimiz bir zəncirimi, yoxsa daha fərqli bilməyəcəyimiz bir sisteməmi işarə edir?

 

Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Məaric surəsinin 4-cü ayəsində buyurur: “Mələklər və ruh (Cəbrail) Onun dərgahına (dünya ilə müqayisədə) müddəti əlli min il olan bir gündə qalxarlar”. Müəllimim, Allah məkandan münəzzəh və ucalar ucasıdır. Bu ayəni necə izah edə bilərik?

 

İndi zaman nisbidir. Quranda bir çox yerdə keçir, müxtəlif zaman vahidləri verilir. Amma Allah üçün zaman tək bir andır. An nədir? Ola biləcək ən qısa zamandır. Yəni sonsuz qısa zamandır. Sonsuz əvvəl və sonsuz sonra içərisindəki əlli min il olan bir gündə Allahın qatına qalxarlar. Allah onu bir gözəllik olaraq edir. Allah onu mələklərə elə qavratdırır, əlli min il olaraq qavrayırlar. Məsələn, bir başqası da, min il olaraq qavrayır, digəri bir gün olaraq, bir başqası bir saat olaraq qavrayır. O bir gözəllikdir. Məsələn, bir başqası da bir dəqiqə olaraq qavrayır. Əlli min illik yolu bir dəqiqə olaraq qavramış olur. Allah Təala xoşlarına gəlsin deyə, gözəllik olsun, əzəməti, böyüklüyü yaxşı təqdir edilsin deyə belə möcüzələr yaradır.… ardı...